Hubert nagradza młodzież

0
802

Konkurs plastyczny „Sarna to nie żona jelenia”, skiero­wany do uczniów gimnazjów, a ogłoszony przez KŁ im. św. Huberta z Pińczowa, doczekał się rozstrzygnię­cia.

Myśliwi wręczyli zwycięzcom cenne nagrody książkowe. Wydarzeniu towa­rzyszyła prezentacja trofeów łowieckich, a na koniec odbyło się wspólne piecze­nie kiełbasek.

Podczas uroczystości łowczy koła Andrzej Próchniewski przekonywał, że łowiectwo to przede wszystkim praca na rzecz środowiska, polegająca na hodowli zwierząt, dokarmianiu ich w trudnych warunkach zimowych, a także na przeciwdziałaniu kłusow­nictwu. Podkreślał, że myśliwi stoją na straży bioróżnorodności.

Atrakcją spotkania była prezentacja trofeów myśliwskich. Młodzież mogła zobaczyć m.in. poroże jelenia oraz parostki kozła. Zaplanowano także przejażdżkę po lesie bryczką z zaprzę­giem konnym. Z kolei straż pożarna z Pińczowa umożliwiła gimnazjali­stom obejrzenie wozu strażackiego. Udzielono wyczerpujących informacji o jego wyposażeniu i zademonstro­wano jego działanie. Bez wątpienia był to pokaz, który wywołał żywe zain­teresowanie chłopców, bo przecież każdy z nich marzył kiedyś o zostaniu strażakiem.

Nagrodzonym w konkursie gim­nazjalistom kibicowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Buska­-Zdroju. Placówka ta, kierowana przez Dariusza Kumora, od lat współpracuje z Kołem Łowieckim im. św. Huberta z Pińczowa. Wśród dzieci znalazła się również Natalia Paździor – zwyciężczyni pierw­szego w Polsce programu „Master­Chef – junior”. Natalia przyznała, że ma pewne łowiecko-kulinarne plany. Chciałaby bowiem zgromadzić ciekawe przepisy na dania z dziczy­zny, które być może umieści w swojej kulinarnej książce. Z pewnością każdy przepis będzie chciała wypró­bować. A znając jej talent i umiejęt­ności, można sobie wyobrazić, jak smakowite będą efekty tych kulinar­nych prób.

Justyna Nieć

Reklama