Hubert w Sejmie

0
697

Zgodnie z tradycją w polskim parlamencie zorganizowano 3 listopada wystawę łowiecką. Mogli ją zobaczyć posłowie i senatorzy, a także sejmowi goście.

Z okazji święta przyznano również medale „Darz Bór” za zasługi dla kultury łowieckiej i upowszechnianie naszych tradycji i zwyczajów.

Tradycje łowieckie mogą mieć dłuższą lub krótszą historię. W wypadku specjalnych wystaw łowieckich, eksponowanych w gmachu polskiego Sejmu, to zaledwie cztery i aż… cztery lata. W 2013 roku, kiedy po raz pierwszy polscy myśliwi dostali szansę, by pokazać piękno i bogactwo naszej kultury posłom i senatorom, stało się to za sprawą aktywności, z jaką działał w polskim parlamencie w poprzedniej kadencji Zespół ds. Tra­dycji i Kultury Łowiectwa.

Obecny przewodniczący zespołu poseł Edward Siarka, otwierając tegoroczną wystawę, z jednej strony nawiązał do naszych dokonań, a z drugiej przypomniał o wartościach, które przyświecały zarówno w histo­rii, jak i w teraźniejszości polskiemu myśliwemu. W podobnym duchu wypowiadał się także minister środo­wiska prof. Jan Szyszko. Obaj politycy to myśliwi, dlatego mocno wskazywali na powody do dumy, jakie mają polscy myśliwi potrafiący, jak rzadko która społeczność w Europie, kultywować tradycje łowieckie, w tym te związane z kultem świętego Huberta, do którego odwołuje się i historia polskiego myśli­stwa, i etos współczesnych myśliwych. […]

Maciej Basiewicz

_dsc0356

Reklama