fot. Rafał Łapiński

Jaka wielkość obwodu

0
441

Obwód mój widzę ogromny – można by sparafrazować znany cytat. Pamiętajmy jednak, że u naszych zachodnich sąsiadów prywatne własnościowe obwody łowieckie mają minimalną powierzchnię 75 ha, a obwody wspólne – 150 ha. Czy na tak skąpym terenie da się prowadzić gospodarkę łowiecką?

Na świecie istnieją dwa główne systemy łowiec­twa – rewirowy oraz licencyjny. Licencyjny polega na wykupieniu pozwolenia na wykonywanie polowania na okre­ślony gatunek, w określonej liczbie, w dowolnym rejonie kraju. Wystar­czy pojechać i cieszyć się obcowaniem z przyrodą. Rewirowy wiąże się z usta­nowieniem rejonów łowieckich prze­znaczonych do dzierżawy przez zrze­szenia myśliwych. Każdy ma swoje wady i zalety.

Istnieją również hybrydy łączące oba systemy. W Polsce obowią­zuje system rewirowy, a kraj został podzielony na obwody łowieckie dzierżawione przez podstawowe ogniwa Polskiego Związku Łowiec­kiego – koła łowieckie. Kwestia ta znalazła swoje odzwierciedlenie w prawie. Nasz najważniejszy akt prawny – ustawa Prawo łowieckie – poświęcił obwodom łowieckim cały rozdział 5. Zgodnie z tą ustawą, obwód łowiecki to …(…)

Cały tekst w majowym numerze “Łowca Polskiego”

Cezary Estreicher / fot. Rafał Łapiński.

Reklama