fot. Shutterstock

Jubileusz akcji

0
885

Finał dziesiątej edycji programu edukacyjnego „Ożywić pola” podsumował rok – „Rok gęgawy”. W auli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zebrało się ponad 300 uczniów, nauczycieli i myśliwych – laureatów naszego konkursu.

Dwanaście lat temu nasza redakcja rozpoczęła koordynację ogólnopolskiego programu edukacyj­nego dla dzieci i młodzieży. Tradycyjnie na finał „Ożywić pola” przyjechało więcej osób niż zakładaliśmy, więc tylko młodzież szkolna i nauczyciele zajęli miejsca siedzące. Radość z tak licznej frekwencji wyraziła – witając przybyłych jako gospodarz miejsca, ale także przedstawi­ciel najwyższych władz Polskiego Związku Łowieckiego – prof. Wanda Olech, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW i równocześnie wiceprzewodnicząca ZG PZŁ.

Zadowoleni z obecności tak wielu osób, w tym repre­zentacji licznych kół łowieckich, byli również sponsorzy konkursu. Siłę i popularność akcji mieli okazję zobaczyć także inni przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, w tym – reprezentująca łowczego krajowego – dyrektor Biura Promocji i Projektów ZG PZŁ Katarzyna Sikora.

Podczas finału organizatorzy finału akcji „Ożywić pola” podziękowali za wypożyczenie auli kanclerzowi SGGW dr. Władysławowi W. Skarżyńskiemu, a także dr. Markowi Balcerakowi z Wydziału Nauk o Zwierzętach za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

W dziesiątej jubileuszowej edycji programu „Oży­wić pola” wzięły udział szkoły i koła łowieckie z 29 okręgów. W „Roku gęgawy” – tradycyjnie – najak­tywniejszy był okręg rzeszowski, który reprezento­wało aż 26 szkół, niezłą – choć już wyraźnie niższą – reprezentacją mogły się pochwalić okręgi krakow­ski i poznański, a także: kielecki, słupski, wałbrzyski i wrocławski.

Podobnie jak w latach poprzednich największą aktyw­nością wyróżnili się tacy myśliwi, jak Mieczysław Stru­zik, Zbigniew Skowronek i Jolanta Bogiel oraz Zbigniew Pawlus, ale dołączyli do nich Mariusz Windys i Bartosz Krąkowski. W rankingu na najbardziej aktywne koło łowieckie w akcji znalazły się: „Leśnik” z Krakowa, „Mozgawa” z Wodzisławia i „Łoś” z Mielca. Najlep­szym powiatem w tej edycji był Miechów, a wśród gmin na podium niezmiennie pierwsze miejsce zajmuje Stronie Śląskie.

Ceremonia wręczania wyróżnień w konkursie trwała ponad dwie godziny. Nagrody wręczali dyrektor Kata­rzyna Sikora z ZG PZŁ i redaktor naczelny „Łowca Polskiego” w towarzystwie obecnych na uroczystości przedstawicieli sponsorów. Wśród finalistów, to warto podkreślić, znalazły się aż trzy przedszkola, w tym jedno z nich – Przedszkole Miejskie ze Stronia Śląskiego, kiero­wane przez dyrektor Celinę Chęs-Drańczuk – zajęło zna­komite trzecie miejsce w kategorii szkół podstawowych i przedszkoli. Wśród nowicjuszy, czyli placówek, które po raz pierwszy wystartowały w programie, najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 206 z Łodzi – znalazła się w pierwszej dziesiątce.

Już po uroczystym finale, przy okazji obiadu, który organizatorzy zafundowali wszystkim uczestnikom spo­tkania, myśliwi i nauczyciele chwalili współpracę między szkołami i kołami łowieckimi, a przy okazji namawiali, by podobne akcje edukacyjne Polski Związek Łowiecki kontynuował i rozwijał.

Mirosław Głogowski / fot. Andrzej Wierzbieniec.

Reklama