Kaczka Obojga Narodów

0
602

Z Litwy pochodzi przepis na wyśmienitą dziką kaczkę pieczoną z plastrami bekonu i siekaną rzepą. Warto skosztować dania z bogatej księgi kuchni dawnej Rzeczypospolitej.

Statystycznemu konsumen­towi produktów spo­żywczych dzika kaczka nie kojarzy się z niczym, statystyczny konsument dzikiej kaczki bowiem nie jadł. Staty­stycznemu konsumentowi kultury dzika kaczka powinna kojarzyć się z Norwegią, gdyż Norwegiem był Henrik Ibsen, autor dramatu o takim właśnie tytule. Pozostawia­jąc w spokoju drugie dzikokacz­kowe skojarzenie, pragnąłbym, aby dzika kaczka kojarzyła się rów­nież z kuchnią, w tym wypadku litewską.

Przyznać trzeba, że nie jest łatwo zjeść dziką kaczkę w kraju naszym. Ponieważ nie jestem myśli­wym, a znajomi myśliwi mieszkają w dość sporym oddaleniu od mej siedziby, dalszym nawet, niźli sły­szalność palby nie tylko z dwu­rurek, lecz nawet z legendarnych haubic Škoda 10 cm vz. 14, ska­zany jestem na dzikiej kaczki nie jedzenie. Od tej smutnej bezkacz­kowej rzeczywistości są wszakże wyjątki. Wystarczy mianowicie udać się w podróż, aby ją posiąść i zjeść. Znam dwa kierunki. […]

Cały tekst w październikowym numerze “Łowca Polskiego”

Robert Makłowicz

Reklama