rep. Kristofer Hansson

Kariera repetiera

0
708

Skończyły się właśnie egzaminy dla nowo wstępujących do PZŁ. W pierwszej kolejności młodzi adepci sztuki łowieckiej zainteresują się repetierami. 

Dziś to już nie dubeltówka, lecz sztucer powtarzalny staje się królem broni myśliwskiej. Wpływa na to m.in. wzrost liczebności zwierzyny grubej. Repetier nabywany jest w pierwszej kolejności, a liczba modeli obecnych na rynku przyprawia o zawrót głowy. Sztucery powtarzalne możemy umownie dzielić na te z zamkiem suw­liwym (ślizgowo-obrotowym), systemu lever action (z ruchomą dolną dźwignią) oraz przesuwnym czółenkiem (slide action lub pump action).

Trochę historii

Pierwszy europejski karabin powta­rzalny z zamkiem ślizgowo-obrotowym, ryglującym lufę od tyłu, został opraco­wany przez Niemca Johanna Nicolausa Dreyse (1787–1867). Konstruktor ten bazował na pracach paryskiego ruszni­karza Samuela Johanessa Pauly, byłego oficera armii szwajcarskiej. Pauly swą pierwszą broń odtylcową (z zamkiem dźwigniowym, lewarowym) skonstru­ował już w 1812 roku!

Nabój konstrukcji Dreysego miał łuskę z papieru, wykonaną na kształt tuby. Wewnątrz naboju, pod ołowianym jajowatym pociskiem, umieszczona była przybitka z twardej masy papie­rowej, nazywana lusterkiem. Pocisk miał średnicę mniejszą od kalibru lufy. Lusterko unosiło pocisk i nadawało mu w gwintach lufy ruch obrotowy. W dol­nej części lusterka umieszczona była masa zapłonowa.

Broń zyskała miano „iglicówki”, łuska naboju była bowiem przebijana długą iglicą. Owa iglica przeszywała następnie ładunek prochowy i nakłu­wała pastylkę zapłonową. Pierwszy model iglicówki przedstawił Dreyse już w 1827 roku, kolejny dwa lata później. Najbardziej znany jest zmodyfikowany karabin kal. 15,42 mm, przyjęty w 1841 roku przez armię pruską. Pocisk o masie 31 g osiągał prędkość początkową rzędu 300 m/s. Warto porównać to do współ­czesnych standardów – małokalibrowe pociski myśliwskie często przekraczają 1250 m/s (np. w kal. .22–250 Rem.).

Karabin konstrukcji Dreysego, mimo wszystkich niedoskonałości, zapew­nił armii pruskiej znaczną przewagę w wojnie z Austrią (1866). […]

Cały tekst w czerwcowym wydaniu „Łowca Polskiego”

Marek Czerwiński / fot. Shutterstock, Kristofer Hansson

rep3g3w6796 rep3g3w6795 rep3g3w6800 rep3g3w6799 rep3g3w6797

 

Reklama