fot. Shutterstock

Klub weimara

0
877

Zarząd Główny PZŁ podjął uchwałę o powołaniu Klubu Wyżłów Weimarskich przy Polskim Związku Łowieckim. Ważną rolę odgrywać będzie współpraca z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą, promocja rasy, a także tworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz wsparcia nie tylko dla myśliwych.

Inicjatywa powstania klubu narodziła się w sposób natu­ralny w prężnie działającym środowisku właścicieli weima­rów – myśliwych, stażystów, hodow­ców, sędziów, szkoleniowców – od lat zintegrowanych na portalu społecz­nościowym i poza nim. Od długiego czasu członkowie tej nieformalnej grupy podejmowali inicjatywy pro­pagujące wyżła weimarskiego jako wszechstronnego psa użytkowego, nie tylko przez aktywność w przestrzeni wirtualnej, ale także przez różne dzia­łania w realu.

Od kilku lat miłośnicy weima­rów inicjowali organizację kon­kursów, a dzięki wsparciu zarzą­dów okręgowych PZŁ odbyły się już trzy razy field trialsy, dwa kon­kursy wielostronne i jeden konkurs wszechstronny. Członkowie grupy organizowali warsztaty i szkolenia zarówno dla myśliwych, jak i dla osób z łowiectwem niezwiązanych, nawiązywali kontakty z zagranicz­nymi klubami wyżłów weimarskich, brali udział w przeglądach hodowla­nych, szkoleniach i konkursach pracy wyżłów weimarskich w Czechach, Austrii, a przede wszystkim w Niem­czech – kraju pochodzenia rasy.

Efektem tych działań było doce­nienie przez naszych europejskich partnerów faktu, że w Polsce istnieje silne i rozpoznawalne środowisko myśliwych szkolących, pracujących i polujących z wyżłami weimarskimi. W pewnym momencie brak istnie­nia klubu stał się hamulcem rozwoju i nadszedł czas, w którym powstanie Klubu Wyżłów Weimarskich stało się oczywistością i palącą koniecznością. […]

Cały tekst w styczniowym numerze “Łowca Polskiego”

Izabela Biernacka Klub Wyżłów Weimarskich

www.weimaranerklub.pl

Reklama