fot. Shutterstock

Koniec zakazu

0
724

Administracja prezydenta Donalda Trumpa poddawana jest nieustannej krytyce. Ostat­nio lista zarzutów wydłużyła się o obo­wiązujący w Stanach Zjednoczonych od 2014 roku zakaz importu trofeów z afrykańskich słoni i lwów. W oświad­czeniu wydanym przez przedstawicieli amerykańskiego urzędu ochrony śro­dowiska możemy przeczytać, że znie­sienie zakazu będzie miało istotne znaczenie dla powodzenia programów ochronnych dzikich zwierząt w Afryce, finansowanych w głównej mierze przez myśliwych.

Wprawdzie Donald Trump nie jest wielkim pasjonatem łowiectwa, inten­sywnie polują jednak jego synowie Eric i Donald Jr., i to na tym fakcie kon­centruje się krytyka ze strony organiza­cji ochroniarskich, przypominających rzekomy skandal, jaki wywołać miały zamieszczone w mediach społecznościo­wych fotografie synów zrobione podczas ich afrykańskiego safari w 2012 roku.

Oczywiście nie mogło zabraknąć również argumentów politycznych ze strony przedstawicieli administra­cji Baracka Obamy (która wprowadziła zakaz) oraz współpracowników kontr­kandydata Donalda Trumpa w ostatnich wyborach prezydenckich Hilary Clinton (nie zważającej na fakt, że jej mężowi – prezydentowi Billowi Clintonowi – nie udało się wprowadzić zakazu), którzy wskazywali na polityczne znaczenie decyzji w czasie upadku gabinetu prezy­denta Roberta Mugabe.

„Legalne i właściwie zorganizowane łowiectwo jest ważną częścią współ­czesnych programów ochrony gatun­kowej, zapewniając lokalnym społecz­nościom środki finansowe niezbędne na ich realizację, co wykazują liczne przykłady z całego świata” – czytamy natomiast w uzasadnieniu decyzji. Mało kto zwrócił także uwagę na fakt, że zniesienie zakazu ma dość ograni­czony zasięg i podlegać będzie ścisłemu monitoringowi. Po pierwsze, dotyczy trofeów pochodzących jedynie z tere­nów Zambii i Zimbabwe, a po dru­gie, ma obowiązywać do końca 2018 roku, kiedy to zmierzony zostanie poziom efektywności tego rodzaju finansowania.

Jan Bocheński / fot. iStock.

Reklama