Kontakt

Wydawca „Łowiec Polski” Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa
tel. 22 556 82 80, fax 22 556 82 99

Napisz do redakcji lub wypełnij i wyślij formularz

  • Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  • Administratorem danych jest  Łowiec Polski Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 35, 00-029, Warszawa.
  • Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zbierane są w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zgłoszenie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych przez siebie danych oraz prawo do ich poprawiania.

Bartosz Marzec – redaktor naczelny

Zespół redakcyjny:
Bogdan Bronowski, Ryszard Dzięciołowski, Jan Kiryjow, Bartosz Marzec, Wacław Matysek,Tomasz Żyrek.

Biuro polowań:
www.hunting.info.pl
tel. 22 556 82 80 wew. 14
Jolanta Wurst
– jwurst@lowiec.pl
Tomasz Żyrek – tzyrek@lowiec.pl

Biuro reklamy, sekretariat redakcji:
Marzanna Skrzypczak – reklamy@lowiec.pl
tel. 22 556 82 81

Prenumerata:
Marzanna Skrzypczak – prenumerata@lowiec.pl
tel. 22 556 82 80 wew. 12

Ogłoszenia modułowe, drobne, nekrologi – ogloszenia@lowiec.pl
tel. 22 556 82 80 wew. 18

Sklep „Jedność Łowiecka”:
www.jednosclowiecka.pl
tel. 22 871 14 24, 505 562 768 w godz. 8.00–16.00

Anna Żabińska – a.zabinska@lowiec.pl
Paweł Sobolewski – sklep@jednosclowiecka.pl

Konto bankowe:
Bank Millenium SA 29 1160 2202 0000 0000 3777 9066

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz prawo nieodpłatnego publikowania listów. Redakcja zastrzega sobie również możliwość nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na własnych stronach internetowych.
Za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń, listów i materiałów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.
Redakcja ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeśli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma (art. 36, pkt 4 Prawa prasowego) oraz interesem wydawnictwa.
Przedruki z miesięcznika „Łowiec Polski” dozwolone są wyłącznie za uprzednią zgodą wydawcy.

Ceny ogłoszeń:

Ogłoszenia drobne tekstowe za jedno słowo 4,50 zł + 23% VAT
Nekrologi za 1 cm2 10,00 zł + 23% VAT
Ogłoszenia modułowe za 1 cm2 11,50 zł + 23% VAT

 

 Polityka prywatności
Polityka prywatności – aplikacja mobilna
Reklama