fot. Henryk Janowski

Kormorany do odstrzału

0
829

Grupa brytyjskich organizacji łowieckich i wędkarskich zjednoczyła się w działaniach na rzecz wprowadzenia kormoranów i nurogęsi na listę zwierząt łownych.

W grupie znalazły się między innymi największe organizacje łowieckie i wędkarskie Wielkiej Brytanii – Brytyjskie Stowarzyszenie dla Łowiectwa i Ochrony Środowiska (BASC – British Association for Shooting and Conservation), brytyjska fundacja ochrony zwierzyny i zwierząt dziko żyjących GWCT (GWCT Game & Wildlife Conservation Trust) oraz stowarzyszenie miłośników połowu łososi i pstrągów (Salmon and Trout Association).

Dyrektor generalny fundacji wędkarskiej (Angling Trust) Mark Lloyd przedstawił petycję podpisaną przez przedstawicieli 11. organizacji łowieckich i wędkarskich skierowaną na ręce Richarda Benyona ministra rolnictwa (DEFRA – Department for Environment, Food and Rural Affairs), którego gabinet dokonuje właśnie przeglądu zasad kontroli populacji ptaków, których nadmierna liczebność stanowi zagrożenie dla ryb. Wnioskują one o zwiększenie uprawnień i większą swobodę dla menadżerów wód śródlądowych i hodowli ryb w sprawie kontroli liczebności populacji ptaków żywiących się rybami – głównie kormoranów i nurogęsi.

Poparcia dla wniosku udzielił również znany filmowiec przyrody Hugh Miles, który powiedział: „Studiuję i filmuję zwierzęta środowisk wodnych od ponad 40. lat i jestem zagorzałym miłośnikiem ptaków oraz wieloletnim członkiem Królewskiego Towarzystwo Ochrony Ptaków (RSPB – Royal Society for the Protection of Birds). Jestem świadkiem ogromnego i niekontrolowanego wzrostu liczebności kormoranów i nurogęsi oraz wpływy jaki wywierają one na populacje ryb. Bezpieczeństwo ryb jest kluczowe dla całego ekosystemu wodnego. Bez ochrony ryb postępująca degradacja naszych rzek i jezior nie da się powstrzymać.” – powiedział.

Przedstawiciel Brytyjskie Stowarzyszenie dla Łowiectwa i Ochrony Środowiska Christopher Graffius nie kryje zadowolenia z inicjatywy w sprawie redukcji liczebności kormoranów i nurogęsi. „Dla wielu członków naszej organizacji wędkarstwo – obok łowiectwa – jest pierwszoplanową pasją. Jako wędkarze są doskonale zorientowani jakie skutki dla populacji ryb niesie nadmierna liczebność kormoranów. Myśliwi są często proszeni o przeprowadzenie ich redukcji w akwenach, które uzyskały pozwolenie na ich odstrzał. Naszym zdaniem obecny system wydawania takich zezwoleń jest nieadekwatny do prawdziwych potrzeb, dlatego włączyliśmy się w proces zmierzający do ujednolicenia i zmian w sposobie zarządzania populacjami ptaków czyniących największe szkody w środowiskach wodnych, przez umieszczenie ich na liście gatunków łownych. Odpowiednio skonstruowany system licencji przyniesie wymierne korzyści zarówno ptakom, rybom i całemu środowisku.”

Ewentualne zmiany sposobu zarządzania i kontroli liczebności ptaków spodziewane są pod koniec 2012 roku, kiedy ministerstwo zakończy proces rozpatrywania propozycji w tej sprawie.

at / fot. Henryk Janowski

Reklama