fot. GettyImages

Krokodyle z wabikami

0
568

Powszechnie uważa się, że zdolność do wykorzystywania narzędzi przez zwierzęta nie jest w przyrodzie zjawiskiem powszechnym.

Coraz częściej jednak badania naukowe i obserwacje terenowe potwierdzają tę umiejętność u kolejnych gatunków. Wiadomo o ssakach, potwierdzono również tę zdolność u niektórych ptaków, a ostatnio do listy dołączyły gady. Okazuje się, że indyjskie krokodyle błotne oraz aligatory amerykańskie w sprytny sposób wykorzystują patyki i gałęzie do… wabienia swoich ofiar.

Gady podpływają w okolice kolonii czaplowatych, trzymając w paszczach patyki i drobne gałęzie, których ptaki te poszukują w okresie lęgowym do budowy gniazd. Zanurzone w wodzie czekają, aż któryś z ptaków dostrzeże obecność „materiałów budowlanych” i zdecyduje się skorzystać z oferty. Wówczas gady atakują swoją ofiarę.

Naukowcy, którzy zaobserwowali to nietypowe zjawisko, wykluczyli, by było to przypadkowe zachowanie. Praktyki wabienia ofiar patykami stwierdzono jedynie u krokodyli i aligatorów żyjących na terenach pokrywających się z zasięgiem występowania kolonii czaplowatych. Co więcej, nietypowe wabiki wykorzystywane są wyłącznie w okresie gniazdowania ptaków, najczęściej pod koniec marca i w kwietniu.

Dodatkowym argumentem świadczącym o celowym zachowaniu gadów jest fakt, że w czasie tego rodzaju praktyk na powierzchni wody znajduje się zdecydowanie mniej patyków i gałęzi niż w innych okresach. Z jednej strony miejscowe drzewa nie zrzucają wówczas gałęzi, a z drugiej wzrasta wówczas zapotrzebowanie na „materiały budowlane” i wszelkie dostępne patyki są bardzo szybko zbierane przez ptaki. Obserwacje te potwierdzają więc, że gady celowo zbierają patyki i transportują je w dogodne dla siebie miejsca, by wykorzystywać je do wabienia ofiar.

Podobną technikę zdają się wykorzystywać również krokodyle różańcowe, z tą różnicą, że do wabienia ofiar wykorzystywane są kawałki ryb. Kilka lat temu opisano taki wypadek, jednak – jak dotąd – nie doczekał się on jednoznacznego potwierdzenia.

Aleksander Taras

Reklama