fot. Kristofer Hanson

Kwity na łownego

0
3428

Nie istnieje pojęcie „odstrzał na łownego kozła”. Wypisując upoważnienie, łowczy określa tylko klasę wieku rogacza, którego możemy upolować. 

Sezon na rogacze wystartował. Obecne zasady zarządzania populacją preferują strzelanie kozłów dojrzałych. W każdym drzemie nadzieja, że na ścianie myśliwskiego gabinetu pojawi się mocne, może nawet medalowe trofeum. Jednak przy tej oka­zji, zupełnie niespodziewanie, wróciła sprawa, o której myśleliśmy, że jest już historią zamkniętą.

Z redakcją „Łowca Polskiego” skon­taktował się młody selekcjoner. To jego pierwszy sezon. Dostał w kole odstrzał na dwa rogacze – w pierwszej i w dru­giej klasie wieku. Wręczając mu zieloną karteczką, łowczy zastrzegł:

– Młody jesteś, więc pamiętaj. Tylko do 350 gramów!

Selekcjoner spojrzał na upoważnie­nie. W odstrzale stało wyraźnie: Sarna rogacz, II klasa – selekcyjny. Chłopak próbował łowczemu wytłumaczyć, że przepisy się chyba zmieniły, ale usły­szał jedynie, by… nie uczył ojca…

Łowny, czyli co?

„Kwit na łownego lub selekta” – budzą wspomnienia udanego pod­chodu pierwszego „ścianowca”. Jednak młodszym selekcjonerom ter­miny te już nic nie mówią. I dobrze, bo odstrzałów na łownego czy na selekta nie wystawia się już od bar­dzo dawna.

Rogacze łowne. Owszem, te ist­nieją. Zgodnie z obowiązującą uchwałą NRŁ nr 57/2005 z 22 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidło­wości odstrzału – rogaczem łownym jest kozioł, który ma co najmniej 6 lat, nosi parostki regularnego szó­staka lub powyżej tej formy, a masa trofeum jest większa niż średnia masa trofeów, czyli parostków roga­czy, ustalona dla danego okręgu. Ten ostatni parametr w poszczególnych okręgach jest różny – uśredniając, waha się między 350 a 400 gramami. Dla każdego powinno być wszystko jasne.

Problem łowczego, który pouczał naszego czytelnika, polega na tym, że już od 12 lat nie wystawia się odstrzałów z dopiskiem „łowny” i „selekcyjny”, takie adnotacje to naru­szenie prawa. […]

Cały tekst w czerwcowym numerze “Łowca Polskiego”

Bogdan Bronowski / fot. Kristofer Hanson, K-H Volkmar.

Reklama