Latarki dla Kozłowa

0
772

Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 1 w podmiechow­skim Kozłowie miały w pierwszych dniach kwietnia prawdziwy powód do radości.

8 kwietnia odwiedzili tę miejscowość i tamtejszą społeczność szkolną dziennikarze „Łowca Pol­skiego”, a także Jerzy Konecki, przedstawiciel firmy Led Lenser na Polskę, jednego z największych na świecie producentów latarek ledowych i równocześnie jednego ze sponsorów dziewiątej edycji programu „Ożywić pola”. Przypomnijmy, że Led Lenser w sumie ufunduje nagrody dla uczniów trzech najlep­szych szkół w konkursie oraz 40 myśliwych koordynatorów akcji. Młodzi ludzie ze szkół, które zwyciężą w tej edycji, otrzymają po 20 latarek typu Led Lenser P3 BM. Myśliwi natomiast nagrodzeni zostaną latarkami typu Led Lenser P5.2 i Led Lenser TT.

Dlaczego w takim składzie pojawiliśmy się akurat w Kozłowie? Przez cały czas trwa­nia konkursu redakcja monitoruje, co dzieje się w poszczególnych szkołach – stąd odwiedziny od czasu do czasu kolejnych placówek, a także zachęcanie nauczycieli i myśliwych, by pisali do nas o tym, co dzieje się w konkretnych miejscach, jakie nowe i ciekawe pomysły się pojawiają. Dlatego też niemal co miesiąc na łamach naszego miesięcznika publiku­jemy krótkie teksty opisujące działania w wybranych szkołach.

Tymczasem firma Led Lenser – niezależnie od już przeka­zanych nam i czekających w magazynie „Łowca Polskiego” na finał konkursu stu latarek – zaproponowała, że uhonoruje, jeszcze w trakcie trwania programu, uczniów z kilku szkół w Polsce, które działają i mają ciekawe pomysły.

Uznaliśmy, że inicjatywa Led Lensera to dobry pomysł, by z jednej strony dać młodym uczestnikom naszego konkursu dodatkową moty­wację, z drugiej zaś, by zaakcentować sens i wartość podtrzy­mywania kontaktów z redakcją przez cały czas trwania akcji, a nie tylko przy okazji przesłania nam – uwaga: do 27 maja! – sprawozdania końcowego.

Wybór Kozłowa jako pierwszego miejsca do spotkania Led Lensera z młodzieżą nie był specjalnie trudny. Tamtejsza podstawówka od lat znajduje się wśród laureatów kolejnych edycji „Ożywić pola”, ma ambitne pomysły i inicjatywy, jak choćby tegoroczny międzyszkolny konkurs literacki pod hasłem „Poetycko o bażancie”, świetnie przeprowadzony przez tamtejsze nauczycielki: Wiesławę Dowolską i Marię Lesiak.

Gimnazjum z kolei zaskoczyło wielością i różnorodnością działań, niezwykłą jak na szkołę, która jest nowicjuszem w pro­gramie „Ożywić pola”. Dość powiedzieć, że uczniowie z tej placówki, gdzie koordynatorem z ramienia szkoły jest Agnieszka Kalemba, właściwie w każdym tygodniu trwania akcji reali­zowali w terenie i podczas zajęć lekcyjnych rozmaite działania związane z ochroną środowiska i odnoszące się do zadań „Roku bażanta”, gdzie – przypomnijmy – specjalne znaczenie mają także działania związane z odzyskiem odpadów.
Odwiedziliśmy więc Kozłów, by na wspólnym spotkaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kozłowie, po pierwsze, podziękować młodzieży i opiekunom za udane działania i po drugie, wręczyć uczniom gimnazjum, w imieniu firmy Led Lenser, specjalne, profesjonalne latarki P7.2 – jako nagrodę i zachętę do dalszej pracy.

Warto zaakcentować, że w uroczystości uczestniczyli przed­stawiciele władz koła „Leśnik” z Krakowa, a także koordyna­tor akcji Zbigniew Skowronek. Uroczyste wręczenie latarek Lede Lensera i – po 15 sztuk dla uczniów podstawówki, i gimnazjum – koszulek akcji „Ożywić pola” odbywało się pod sztandarem koła „Leśnik”, co podkreślało udział myśliwych i Polskiego Związku Łowieckiego w naszej akcji.

Podczas uroczystości Jerzy Konecki, przedstawiciel firmy Led Lenser na Polskę, w swoim wystąpieniu obiecał, że latarki trafią w ramach tej inicjatywy także do następnych szkół w kraju, o czym także poinformujemy na łamach „Łowca Polskiego”.

Bartosz Głębocki

Koszulki dla 50 szkół

Firma DSS Recykling z Dąbrowy Górniczej, specjalizująca się w przetwarzaniu odpadów szklanych, jest w dziewiątej edycji akcji sponsorem pamiątkowych t-shirtów z logo programu. Po 15 takich koszulek trafi do 50 szkół, które pierwsze zadeklarowały udział w tegorocznej edycji programu. Do niektórych miejsc przyjedziemy z koszulkami osobiście, tak jak do Kozłowa. Do większości placówek koszulki dotrą pocztą. Zakładamy, że najpóźniej do końca maja ten miły podarunek dotrze już do całej pięćdziesiątki i podczas Wielkiego Finału, który odbędzie się w czerwcu w Warszawie, wielu uczniów ze szkół laureatów pojawi się na wręczaniu nagród w takich właśnie t-shirtach.

 

Reklama