fot. Katarzyna Lewańska-Tukaj

Legenda w promocji

0
779

Sauer 101 kontra Mauser M12. Dwa repetiery klasycznych marek, tym razem w bardziej przystępnych cenach.

Czy otrzymujemy produkt pełnowartościowy, czy tylko ersatz klasycznego sztucera?

Firma Sauer została założona w 1751 roku przez Lorenza Sauera. Siedzibę miała w Suhl, w Turyngii. W 1840 roku Johann Paul Sauer i jego syn Lorenz stwo­rzyli nową nazwę i znak towarowy JP Sauer & Sohn. Historia firmy to temat na oddzielne szerokie opracowanie. W dużym skrócie – po II wojnie świato­wej cały park maszynowy Sauera został wywieziony na wschód i bezpowrotnie stracony.

W 1950 roku Rolf Sauer sprzedał nazwę i znak towarowy JP Sauer & Sohn grupie przemysłowej z Niemiec Zachodnich. Rok później reaktywowała ona firmę w Eckernförde (Schlezwig­-Holstein). Przez pewien czas funk­cjonowały równolegle dwa przedsię­biorstwa Sauer, drugie biło swój znak na broni w Niemczech Wschodnich do 1970 roku.

W 1976 roku JP Sauer & Sohn nawiązała współpracę ze szwajcar­ską firmą SIG (Schweizerische Indu­strie Gesellschaft). W rezultacie powstały m.in. dobre pistolety serii P220. Najnowszy produkt, czyli pistolet P320, został właśnie przyjęty do uzbro­jenia US Army.

Przez kilka lat Sauer produko­wał wspaniały model Mark V dla amerykańskiej firmy Weatherby. […]

Cały tekst w lutowym numerze “Łowca Polskiego”

Marek Czerwiński / fot. Katarzyna Lewańska-Tukaj, archiwum producenta.

Reklama