fot. Shutterstock

Lekcje łowiectwa

0
770

Jak może już wkrótce wyglądać plan lekcji w szkołach w stanie Illinois? Oprócz angielskiego i matematyki dzieci mogą się tam uczyć… podstaw łowiectwa! Sto­sowne regulacje prawne poparli zarówno demokraci (od których zresztą wyszła inicjatywa), jak i republikanie.

W Illinois zarówno w Izbie Repre­zentantów, jak i w Senacie więk­szość zdobyli przedstawiciele Partii Demokratycznej. I to właśnie poli­tyk tej partii, Monica Bristow z Izby Reprezentantów, przedstawiła pro­jekt ustawy w sprawie możliwości wprowadzenia edukacji łowieckiej do szkół. Jak podkreśliła, łowiectwo – traktowane jako aktywność na łonie natury – jest popularne w Illinois, a myśliwi słyną z bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Monica Bristow mocno zaakcentowała także fakt, że projekt nowych regulacji prawnych nie spotkał się z jakimkol­wiek sprzeciwem.

W Illinois prawo nie określa, ile lat trzeba ukończyć, by starać się o licencję łowiecką. Osoby poniżej 18. roku życia mogą – po uzyska­niu licencji młodzieżowej – polować pod nadzorem myśliwego w wieku co najmniej 21 lat. Mimo to podczas zajęć w klasach broń ani amunicja nie będą uczniom prezentowane. Zajęcia praktyczne odbędą się na strzelnicach, gdzie młodzież będzie się mogła zgło­sić, jeśli wyrazi zainteresowanie.

Senator Jason Plummer z Partii Republikańskiej zaznaczył, że ci, któ­rzy wezmą udział w zajęciach z edu­kacji łowieckiej (które mogą wejść w skład szkolnego programu naucza­nia lub odbywać się fakultatywnie po zakończeniu lekcji), będą w przy­szłości obeznani z bronią palną.

Del Wilber, myśliwy z Illinois, instruktor strzelectwa i były policjant, powiedział, że zajęcia, jakie są pla­nowane w szkołach, koncentrują się na bezpiecznym posługiwaniu się bro­nią, właściwym jej transporcie, a także na regulacjach prawnych dotyczących kwestii własności i polowania. Dodał, że broń inaczej postrzega się na pro­wincji, a inaczej w Chicago, najwięk­szym mieście stanu, gdzie wskaźnik przestępstw pozostaje niestety wysoki.

– Na obszarach wiejskich stanu Illinois polowanie jest czymś zupeł­nie naturalnym – wyjaśnia Wilber. – Tu nie chodzi o zabijanie bied­nych zwierzątek, ale o aktywną ochronę środowiska i zarządzanie populacjami.

Stan Illinois nie jest pierwszym, który wprowadza do szkół zajęcia związane z łowiectwem. Wiosną tego roku uczyniły tak okręgi North Butler i Clarkville w Iowa.

BM

Reklama