Leksykon kultury łowieckiej

0
1105

Jubileusz 95-lecia PZŁ był bogaty w wydarzenia promu­jące kulturę łowiecką. Obok wielu wystaw łowieckich, festy­nów, koncertów, ukazało się także kilka wartościowych pozycji książ­kowych, wśród których jest „Lek­sykon polskiej kultury łowieckiej”. Znajdziemy w nim ponad tysiąc haseł dotyczących historii i kul­tury łowieckiej, języka łowieckiego, wybranych gatunków zwierząt, broni myśliwskiej, a także kynologii i sokolnictwa.

Przedstawiono tam ponad sto biogramów postaci, które odegrały istotną rolę w polskiej kulturze łowieckiej, dlatego obok naszych działaczy są także znani artyści oraz wyróżniający się na tym polu aktyw­ności myśliwi. Informacje wyszuki­wane w najrozmaitszych źródłach wiedzy były gromadzone przez dziesiątki lat, a następnie zostały one uporządkowane, nadano im określony charakter, dzięki czemu są przystępne dla każdego czytelnika. Nie bez znaczenia jest także bogata szata ikonograficzna, doda­jąca leksykonowi nie tylko walorów estetycznych, ale przede wszystkim war­tości merytorycznych i dydaktycznych.

Autorem tego wyjąt­kowego dzieła jest Marek Piotr Krzemień, który dał się poznać jako autor wielu książek i organizator niezliczonych wręcz imprez łowieckich. Dziś doskonale wiemy, że kultura łowiecka to nie tylko pewna idea, myśl czy trudna do zdefiniowania filo­zofia, ale także konkretne działa­nia na co dzień. To między innymi postawa myśliwego, jego ubiór, zachowanie, język, wiedza i wrażli­wość przyrodnicza, przyjazne nasta­wienie nawet do tych, co mają inną opinię. Kultura łowiecka to przede wszystkim etyczna postawa myśli­wego, będąca składową mądrości łowieckiej, która jest czymś wię­cej niż umiejętnością upolowania znacznej liczby zwierząt. I to właśnie na takim fundamencie trzeba budo­wać pojęcie honoru myśliwskiego, który będzie wyrazem przestrzegania etyki myśliwskiej na co dzień.

Bez wątpienia „Leksykon polskiej kultury łowieckiej” będzie w tym bardzo pomocy. Dlatego głęboko wierzę, że zarówno Autor, jak i jego dzieło przejdą do historii pol­skiego łowiectwa, bo na to w pełni zasługują.

Dariusz J. Gwiazdowicz

Reklama