Leśnicy Jaśnie Pana

0
757

Lasy Beskidu Żywieckiego kryją wiele wspaniałych myśliwskich historii o leśnikach i myśliwych. Rodzina Koconiów napisała kilka rozdziałów tej opowieści.

Rycerka, leżąca nad potokiem o tej samej nazwie, między zielonymi, gęsto zalesionymi grzbietami Praszywki i Bendoszki, u stóp Wielkiej Raczy była ulubionym łowiskiem arcyksięcia Habsburga. Tutaj przed drugą wojną światową – ale rów­nież później – tokowało najwięcej kogu­tów, pod które podprowadzali kolejni potomkowie rodziny Koconiów.

Idąc drogą leśną wzdłuż potoku Rycerka na Wielką Raczę, natrafiamy na kamienny obelisk, na którym wid­nieje napis, że w tym miejscu 1 czerwca 1932 roku zginął tragicznie Tomasz Kocoń. Był leśnikiem w dobrach Habs­burgów w leśnictwie Rycerka Górna i w latach międzywojennych organizo­wał polowania dla właścicieli Żywca oraz ich gości.

Niestety, zginął tragicznie w obro­nie swojego kolegi. W dzień wypłaty szedł z młodym leśnikiem Biernatem do domu. Na górskiej ścieżce zastąpił im drogę wydalony z pracy były kolega. Był wojowniczo nastawiony i szukał zwady. Wyciągnął broń i wymierzył do Biernata, któremu przypisywał swoje niepowodzenie. Tomasz Kocoń praw­dopodobnie zasłaniał go swoim ciałem i otrzymał śmiertelny postrzał. Sprawca nie rezygnował ze swych zamiarów i zastrzelił również Biernata, a na końcu odebrał sobie życie.

Zuchwała napaść przez dziesięciole­cia bulwersowała mieszkańców Żywiec­czyzny. Tragiczne wydarzenie upamięt­nił arcyksiążę Habsburg kamiennym obeliskiem. Nestor rodu zginął, ale liczna rodzina (dziewięcioro dzieci) musiała żyć dalej.

Myśliwska leśniczówka

W Rycerce Kolonii nad potokiem Rycerka Karol Pietschka – architekt Habsburgów – rozbudował gajówkę zwaną Śrubitą. W 1927 roku do skrom­nego, drewnianego budynku na podmu­rówce z kamienia i cegły dobudowano dodatkowe pomieszczenia, tworząc miejsce zakwaterowania dla właścicieli Żywca podczas ich łowieckich wypraw. […]

Cały tekst w lipcowym numerze “Łowca Polskiego”

Piotr Załęski

Reklama