Leśnicy na strzelnicy

0
830

Międzypokoleniowa rywalizacja, doskonała zabawa i wspaniałe nagrody to trzy podstawowe cechy charakteryzujące organizowane od dziewięciu lat zawody o Puchar Dzie­kana Wydziału Leśnego SGGW.

Na strzelnicy w Suchodole w piątek 13 maja w szranki stanęło 42 studentów i absolwentów leśnictwa z Krakowa, Poznania i Warszawy. Przy akompania­mencie sygnalistów z Zespołu Sygnali­stów Myśliwskich „Akteon” otwarcia zawodów dokonał opiekun sekcji łowieckiej Koła Naukowego Leśników i zarazem sędzia główny zawodów dr inż. Jarosław Sadowski.

Po całodniowych zmaganiach w kla­syfikacji drużynowej najlepszymi okazali się studenci Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa, którzy w konkurencjach śrutowych wystrzelali 735/900 punktów. Drugie miejsce z wynikiem 610/900 punktów przypadło studentom Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Trzecie miejsce, zdobywając zaledwie 490/900 punktów, zajęła drużyna Uniwersytetu Przyrodni­czego w Poznaniu.

W klasyfikacji indywidualnej najlep­szym strzelającym studentem okazał się reprezentant gospodarzy – Hubert Smól­ski (275/300 punktów), drugą lokatę zajął Janusz Kopczyński z UR w Krako­wie (zdobywając o 15 punktów mniej). Na najniższym podium z tym samym wynikiem uplasował się także reprezen­tant krakowskiej uczelni – Dawid Wąsik. O miejscu na podium zadecydowały zapisy regulaminu zawodów.

Tegoroczny zwycięzca to myśliwy z czteroletnim stażem. Pasję łowiecką odziedziczył po ojcu Krzysztofie – utytu­łowanym strzelcu i doskonałym leśniku. Pomimo krótkiego stażu kolega Hubert, dzięki ciężkiej pracy i licznym trenin­gom, może się już pochwalić wygra­niem zawodów okręgowych w klasie powszechnej oraz wywalczeniem miejsca w reprezentacji piotrkowskiego okręgu na tegorocznych mistrzostwach PZŁ.

Wacław Matysek

Reklama