Leśnik z dubeltówką

0
439

Leśnictwo nierozerwalnie związane jest z łowiectwem, a co za tym idzie – i ze strze­lectwem myśliwskim. Wiedzą o tym studenci, którzy w tym roku już po raz dziesiąty zorgani­zowali zawody strzeleckie o Puchar Dziekana Wydziału Leśnego SGGW.

Choć termin zawodów nie był szczęśliwy, gdyż początek czerwca to dla większości stu­dentów czas zaliczeń i egzaminów, to jednak na jubileuszowy puchar zjechało 31 studen­tów i absolwentów wydziałów leśnych SGGW, AR w Krakowie i UP w Poznaniu. Przy akom­paniamencie sygnalistów z Zespołu Sygnali­stów Myśliwskich „Akteon” otwarcia zawodów dokonali łowczy okręgowy z Warszawy Krzysz­tof Romanowski oraz opiekun sekcji łowieckiej Koła Naukowego Leśników i zarazem sędzia główny zawodów dr inż. Jarosław Sadowski. Ze względu na fakt, że większość studentów poluje z dubeltówkami, zawody rozegrano tylko w konkurencjach śrutowych.

Najlepiej strzelał Hubert Smólski z SGGW, który zdobył 285/300 pkt. Drugie miejsce zajął Marcin Perzyński z Poznania (275/300 pkt), a trzecie Hubert Piechocki z Poznania (270/300 pkt).

Organizatorzy uhonorowali strzelających w zawodach absolwentów wydziałów leśnych. Najlepszy z nich – Krzysztof Smólski – wystrze­lał 475/300 pkt, na drugim miejscu znalazł się Krzysztof Geras (265/300 pkt), na trzecim – Jacek Ryś (250/300 pkt).

W rywalizacji drużynowej pierwsze miejsce zdobyła drużyna gospodarzy (550/600 pkt), dru­gie – ekipa z Poznania (545/600 pkt), a trzecie zespół z Krakowa (480/300 pkt).

(WM)

Reklama