fot. Shutterstock

Lipiec bez broni

0
686

Zakaz noszenia broni w Warszawie, w Krakowie i we Wrocławiu. Myśliwi z małopolskiego lipcową pełnię mają z głowy.

Łowców z dolnośląskiego zakaz dotknie tuż po księżycu. Warszawiacy mogą polować normalnie, pod warunkiem, że czym prędzej wywiozą broń poza stolicę. Jest też luka w przepisach, która może uchronić od kary za złamanie zakazu.

Redakcja „Łowca Polskiego” sta­nęła przed niełatwym zadaniem. Musimy opisać sprawę, która zaistnieje w chwili, gdy ten numer mie­sięcznika będzie już wydrukowany. Mini­ster spraw wewnętrznych i administracji postanowił prowadzić zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowa­nym wszelkiego rodzaju broni na terenie całego województwa małopolskiego oraz w Warszawie. Projekt rozporządzenia pojawił się 6 czerwca, przepis zaś miał wejść w życie 1 lipca. Nie było zatem szansy, aby wcześniej poinformować myśliwych o planach ministerstwa.

W województwie małopolskim, według projektu rozporządzenia, zakaz ma obowiązywać od pierwszego do trzy­nastego lipca. W tym czasie w Krakowie obradować będzie Komitet UNESCO. To agenda Organizacji Narodów Zjedno­czonych do spraw wychowania, nauki i kultury. Do Polski przyjadą przedsta­wiciele 21 rządów wchodzących w tej kadencji w skład komitetu oraz dele­gacje prawie 200 państw – sygnatariu­szy UNESCO, które uczestniczyć będą w obradach jako obserwatorzy. Oprócz obrad w planie są imprezy towarzyszące poza Krakowem, dlatego zakaz noszenia broni – według projektu – obejmuje całe województwo małopolskie. Przemiesz­czanie się z bronią, a zatem i polowanie, na obszarze województwa małopolskiego w czasie trwania zakazu jest zabronione.

Z Warszawą sprawa będzie bardziej skomplikowana. […]

Cały tekst w lipcowym numerze “Łowca Polskiego”

Marek Ledwosiński / fot. Shutterstock, pixabay.

Reklama