fot. Shutterstock

Lisy pod ochroną

0
2069

Dyrektor departamentu hisz­pańskiego ministerstwa rolnic­twa ogłosił pilotażowy projekt redukcji szkód wyrządzonych przez króliki polegający w głównej mierze na wprowa­dzeniu ochrony… lisów. Projekt zwięk­sza uprawnienia myśliwych, zezwalając na całoroczny odstrzał i odłów królików bez ograniczeń, ze szczególnym naciskiem na polowania nocne.

Co więcej, w wypadku braku możli­wości uzyskania pożądanej aktywności miejscowych dzierżawców i uprawnionych myśliwych władze administracyjne zastrze­gają sobie możliwość wprowadzenia prawa do polowania dla wszystkich chętnych, nie­zależnie od ich terytorialnych uprawnień.

Od kwietnia bieżącego roku na pilota­żowym obszarze udało się w ten sposób odstrzelić około 3600 królików, w tym około 1200 w czasie nocnych polo­wań. Dzięki temu zmniejszono lokalne zagęszczenie populacji do 144/km2 z wykazywanego w lutym poziomu 166 osobników na km2. Ochrona lisów – naturalnego reduktora liczebności królików – ma stanowić dodatkowe wzmocnienie walki z plagą królików dokonujących poważnych szkód w upra­wach i przez większość hiszpańskich rol­ników uważanych za najpoważniejszego szkodnika upraw.

(AT)

Reklama