Litewskie rojsty

0
1110

Od mokradeł na Kresach po afrykański busz. Przeczytaj historię Benedykta Tyszkiewicza, jednego z największych myśliwych międzywojnia.

W dwudziestoleciu międzywojennym Benedykt Tyszkiewicz był w środowisku myśliwych osobą bardzo szanowaną i dlatego piastował zaszczytne stanowisko prezesa oddziału wileńskiego PZŁ. Jego łowiska pełne były zwierza, a rezultaty polowań udowadniały, że jest jednym z największych hodowców.

Benedykt Jan Tyszkiewicz był ostatnim dziedzicem Czerwo­nego Dworu, pięknego zamku nad Niewiażą (obecnie Litwa), którego historia sięga jeszcze czasów ekspan­sji zakonu krzyżackiego na Żmudź. Jego łowiska i wspaniałe polowa­nia często były opisywane nie tylko w naszym piśmie. Bolesław Święto­rzecki w swoim pamiętniku „Myśli­stwo na Kresach Wschodnich” tak opisał majątek hrabiego: „Wyjątkowo wzorowo prowadzony rewir łowiecki w byłej Kowieńszczyźnie stanowił klucz Czerwono-Dworski położony w pobliżu Kowna, własność Benedykta hr. Tysz­kiewicza. Gospodarstwo rolne było w wysokiej kulturze. Zwierzostan zajęcy, jarząbków, bażantów i kuropatw posta­wiony nadzwyczaj wysoko. Bażantarnia doskonale utrzymana, masa bażantów w remizach i na polach położonych nad rzeką Niewiażą oraz w zagajnikach, gdzie były prowadzone na dziko”.

Zamieszczone w „Łowcu Polskim” łączne zestawienie upolowanej w tym łowisku zwierzyny powinno dać każ­demu wytrawnemu łowczemu wiele wskazówek, jak polowano w dawnych czasach. W 1911 roku na dorocznym dwudniowym polowaniu w 12 strzelb rozkład wyniósł: 1042 zające, 1 lis, 53 jarząbki, 846 bażantów i 54 kuropatwy, razem 2007 sztuk. Taki pokot robi wiel­kie wrażenie, ale trzeba pamiętać, że był wynikiem dwóch lat hodowania zwie­rzyny i tępienia wszelkich drapieżników.

Łącznie w tym sezonie upolowano 57 lisów, 4 rogacze, 1129 zajęcy sza­raków, 13 bielaków, 14 borsuków, 6 kun, 10 cietrzewi, 76 jarząbków, 167 kuropatw, 1 przepiórkę, 922 bażanty, 91 kaczek, 11 słonek, 1 dubelta, 28 kszy­ ków, drapieżników drobnych 397 sztuk, drapieżników pierzastych 2310 oraz psów i kotów 283 sztuki. Razem sztuk zwierzyny użytkowej 2537, a szkodni­ków 2990 sztuk![…]

Cały tekst we wrześniowym numerze “Łowca Polskiego”

Piotr Załęski

Reklama