Łowcy z Puszczy Augustowskiej

0
725

Kynologia, strzelectwo i edu­kacja ekologiczna to dla myśliwych KŁ „Leśnik” z Augustowa kwestie priorytetowe. W uznaniu zasług koło zostało wła­śnie odznaczone złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Jubileusz 60-lecia „Leśnika” uczczono mszą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, podczas któ­rej ks. Wojciech Kalinowski poświę­cił sztandar koła. Zaprojektowali go i sfinansowali myśliwi, a wyszyła pani Teresa Barbara Nowicka z Gawrych Rudy. Po poświęceniu i wbiciu gwoź­dzi przekazania sztandaru dokonał przewodniczący ORŁ w Suwałkach Józef Bućwiński.

KŁ „Leśnik”, które zrzesza 73 myśliwych i 6 stażystów, dzier­żawi 4 obwody łowieckie o łącznej powierzchni 21 571 ha. Koło stara się je właściwie zagospodarowy­wać i bezkonfliktowo współpra­cuje z miejscową ludnością. Plan łowiecki zakłada strzelenie 23 jeleni (w tym 13 byków), 68 saren (w tym 52 kozłów) oraz 63 dzików. Naj­ważniejszym punktem w łowieckim kalendarzu jest bez wątpienia ryko­wisko, które w zachwycającej scene­rii Puszczy Augustowskiej dostarcza szczególnie silnych wrażeń. Nie­mal w każdym sezonie w rewirach „Leśnika” zdobywane są medalowe wieńce.

Myśliwi stale podnoszą swoje umiejętności strzeleckie. Co roku na strzelnicy w Ełku rywalizują w konkursie „O puchar prezesa”. Niezwykle ważna pozostaje dla nich kynologia myśliwska. Pięciu człon­ków koła może się poszczycić dosko­nale ułożonymi psami – posokow­cami bawarskimi, gończymi polskimi, szpicami i jamnikami. O poszano­waniu myśliwskich tradycji świad­czy fakt, że pokoty uświetnia trzech sygnalistów. W kole działa Klub Kolekcjonera założony przez Artura Mołodziejkę. Dwa lata temu w Miej­skim Domu Kultury w Augustowie zorganizowano wystawę, odbyła się także prelekcja o historii łowiectwa.

Koło „Leśnik” wie, jak wielkie zna­czenie ma dziś prowadzenie eduka­cji ekologicznej. Współpracuje więc ze szkołami podstawowymi w Kol­nicy, Białobrzegach i Augustowie.

Zarząd pracuje w składzie: Adam Sieńko – prezes, Zbigniew Moło­dziejko – łowczy, Wiesław Baku­niewicz – skarbnik, Jakub Sieńko – sekretarz.

Leszek Czokajło / Kronika związku

Reklama