fot. Krzysztof Kowalewski

Łowiecki Lwów

0
525

Ukraińscy myśliwi zaprosili polskich kolegów na piknik połączony z zawodami strzeleckimi.

Gospodarzem był klub myśliw­ski „Hunter” z Lwowa – organizacja zrzeszająca myśliwych z Ukrainy, która za sprawą prezesa Lubomyra Chmilowskiego przejmuje niektóre polskie zwyczaje łowieckie. Polski Związek Łowiecki reprezentowali Paweł Rzymyszkiewicz, członek Komisji Współpracy Między­narodowej NRŁ, oraz Krzysztof Kowa­lewski, członek Komisji Zwierzyny Drobnej NRŁ.

W zawodach strzeleckich rywa­lizowało 85 uczestników z Ukrainy, Białorusi i Polski. Była to największa od 15 lat strzelecka impreza na terenie zachodniej Ukrainy. Swoją strzel­nicę udostępnił myśliwym lwowski Uniwersytet Spraw Wewnętrznych. Zawody – w klasie sportowców i ama­torów – rozegrano w konkurencjach: parcour, sportowy skeet i trap.

Po raz pierwszy w historii rywalizo­wały także panie. To rezultat rosną­cego zainteresowania łowiectwem wśród płci pięknej. Lwowskie zawody dian wygrała 16-letnia Tetiana Mazurik, kontynuująca wielopoko­leniowe tradycje strzeleckie. Tetiana odebrała też nagrodę ufundowaną przez Komisję Współpracy Międzyna­rodowej NRŁ.

Zawody były doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z ukra­ińskimi działaczami łowieckimi, co może zaowocować wymianą doświadczeń.

Redakcja / fot. Krzysztof Kowalewski

Reklama