Łowieckie skarby

0
1298

Kapiszonowe strzelby myśliwskie, starą porcelanę z łowieckimi motywami i obrazy Kazimierza Piekarskiego, można zobaczyć na ekspozycji w Muzeum Częstochowskim.

Wystawę zorganizowano z inicjatywy Komisji Kultury Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ i Zarządu Okręgowego. Eksponaty i trofea należą do członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ oddziału częstochowskiego.

Zdecydowaną część ekspozycji zajmują zbiory Zdzisława Korzekwy. Zwiedzający mogą zobaczyć dzieła metaloplastyki (niemieckie cynowe plakiety z lat 20. XX wieku z wizerunkami zwierząt łownych), falerystyki (współczesne odznaki kół myśliwskich) i medalierstwa (medale Król Polowania i rocznicowe kół łowieckich), a także porcelanę myśliwską z początku XX wieku oraz przedmioty użytkowej sztuki łowieckiej (sztućce, kulawki, przyrządy do elaboracji amunicji).

Trofea myśliwskie – w tym złotomedalowe parostki i wypreparowanego wilka – przywieźli Krzysztof Piechurski, Ryszard Bojarski i Sławomir Mrozek. Tomasz Sobczak uzupełnił wystawę o zbiory malarstwa o tematyce łowieckiej. Na szczególną uwagę zasługują myśliwskie pejzaże Kazimierza Piekarskiego, przyjaciela i ucznia Włodzimierza Korsaka. Broń palną – m.in. strzelby skałkowe, kapiszonowe oraz systemu La Fosche – wypożyczyło Muzeum Częstochowskie.

Podziękowania należą się dyrektorowi Muzeum Częstochowskiego Januszowi Jadczykowi oraz Annie Paleczek-Szumlas, która zaangażowała się w organizację wystawy. Wielką pomoc okazali pracownicy działu historycznego Muzeum: Małgorzata Szczęsna, Łukasz Pabich, Mariusz Grzyb oraz Bożena Mszyca.

Mateusz Krupiński

   

Reklama