Łowisko w sieci

0
1150

Jak wygląda plan odstrzału sąsiednich kół? Gdzie dokładnie przebiega granica obwodu?  Odpowiedzi na te pytania bez trudu znajdziemy dzisiaj w Internecie.

Lasy Państwowe udostępniły w sieci Bank Danych o Lasach (www.bdl.lasy.gov.pl). W jego zasobach znala­zło się wiele cennych informacji, również dane doty­czące łowiectwa. Część zakładek może okazać się dla myśli­wych mało zrozumiała, ale kilka może być bardzo pomocnych, szczególnie łowczemu.

Wielu myśliwych korzysta już z „rolniczego” geoportalu, na którym możemy nie tylko obejrzeć różnego rodzaju mapy naszych łowisk, ale również uzyskać informacje o danych katastralnych (granice poszczególnych działek i ich numery). Uzyskana wiedza pozwala nam szybko dotrzeć do właści­cieli gruntów, a jest to szczególnie pomocne podczas wyboru miejsc pod budowę ambon i dzierżawę poletek łowieckich.

Leśnicy poszli krok dalej i w jednym miejscu udostępnili dane geoportalu, dokładając siatkę granic obwodów łowiec­kich i dane dotyczące inwentaryzacji oraz odstrzału w poszcze­gólnych łowiskach. W ten sposób powstało bardzo praktyczne i bardzo pomocne narzędzie codziennej gospodarki łowieckiej. Zobrazujmy to przykładem z życia.

W czasie jednego sezonu łowczy pewnego koła strzelił na terenie jednego tylko rewiru o powierzchni zaledwie 100 ha aż 12 lisów. Pod koniec lutego wybrał się tam ponownie, ale tym razem oprócz sztucera zabrał ze sobą termowizor. Chciał się przekonać, czy aby na pewno udało mu się wyeliminować większość drapieżników.

I bardzo się zdziwił, gdy podczas zasiadki dostrzegł sześć rudzielców, które wyruszyły na polowanie. Zagadkę można wyja­śnić dzięki danym udostępnionym w leśnym banku i aktualizo­wanym co roku. Łowczy sprawdził tam, jak kształtują się roczne plany łowieckie sąsiadów. W tym konkretnym przypadku oka­zało się, że myśliwi z sąsiedniego łowiska, polując na 8 tys. ha, strzelają w sezonie zawrotną liczbę… dziesięciu przecher. […]

Jan Siewier

Reklama