il. Michał Nowakowski

Łowy koloru blond

0
614

Zdarza się, że polowanie staje się tłem dla romantycznej przygody, a ambona przestaje się nam kojarzyć wyłącznie z urządzeniem łowieckim.

Marek rozstał się z żoną i wpadł w wir pracy. Odskocznią było polowanie. Zimą nie odpusz­czał żadnej zbiorówki, wiosną czekał aż wyjadą dewizowcy, od połowy sierpnia co niedziela jechał na kaczki. Na ryko­wisko wybrał się na drugi koniec Polski. Ponieważ był człowiekiem lubianym, to na brak zaproszeń nie mógł narzekać. Kiedy więc nie siedział za biurkiem lub nie miał w kalendarzu kolejnego spo­tkania, to natychmiast sięgał po strzelbę i znikał w kniei. Nie interesowały go kobiety, odmawiał kolegom swatają­cym go z koleżankami żon, nie uczest­niczył w imieninach i urodzinach. Praca i polowanie to było całe jego życie.

Tak minęło kilka lat. Sława Marka jako myśliwego wśród kolegów rosła, jego łowiecka wiedza też. Polowanie powoli stawało się treścią życia. Dlatego kiedy kolega zaprosił go na raut z okazji przyjazdu ambasadora ze słonecznej Italii, nie przejawiał zbytniego entu­zjazmu. Julian był Włochem osiadłym w Polsce od wielu lat, któremu, jak to się mówi, „poszczęściło się w bizne­sie” i wizyta ambasadora z rodzinnego kraju była niemałą nobilitacją. W tej sytuacji trudno było odmówić. Przyjęcie odbywało się w renomowanej restaura­cji. Marek wiedział, że nie może zawieść kolegi, ale od razu uprzedził:

– Zwijam się zaraz po ambasadorze, bo rano zamierzam zapolować. Właśnie zaczęła się ruja.

Kiedy pojawił się na sali wraz ze zna­jomą, którą zaprosił do towarzystwa, Julian posadził go u szczytu, pozo­stawiając wolne krzesło między nim a ambasadorem.

– Tu przyjdzie dziewczyna znająca włoski, będzie zabawiała ekscelencję rozmową i tłumaczyła.

Tłumaczka się spóźniała, ale okazało się, że ambasador zna angielski i jest myśliwym. Szybko znaleźli wspólny język. Podano antipasti i primo piatto, a krzesło między Markiem a amba­sadorem wciąż było puste. […]

Cały tekst w sierpniowym numerze “Łowca Polskiego”

Sergiusz Piasecki / il. Michał Nowakowski

Reklama