Mapa wędrówek gęgawy

0
1025

Na stawach w Kiszkowie opodal Gniezna myśliwi i ornitolodzy obrączkują gęsi gęgawy. To druga taka akcja wspierana i dofinansowana przez ZO PZŁ w Poznaniu. W zeszłym roku oznaczono 47 ptaków, w tym – już 31.

Z początkiem lata gęgawy się pierzą. Na krótki czas stają się nielotami – można je wówczas pochwycić. Metalowe obrączki zakłada się gęsiom na wiosła, a żółte, z tworzywa sztucznego – na szyje. Przy sprzyjających warunkach pogodowych kod na takich obrączkach można odczytać z 500 metrów.

– Ptaki, które zaobrączkowaliśmy w minionym roku, ornitolodzy widzieli blisko 700 razy – mówi Bartosz Krąkowski, myśliwy z KŁ „Sokół” z Kiszkowa, pomysłodawca akcji. – Jedną gęś zaobserwowano w Danii, jedną w Szwecji, trzy w Belgii, dziewięć w Holandii, a 21 w Niemczech. Zimą jedną z gęgaw strzelił niemiecki myśliwy – stosowną informację przekazał tamtejszym ornitologom, a dzięki nim wiadomość dotarła do mnie.

Wiadomo, że niektóre z oznakowanych gęsi przezimowały w Polsce na jeziorach Lednickim i Gopło. Znaczna część zaobrączkowanych ptaków powróciła w miejsce pierzowiska.

– Na stawach w Kiszkowie odnotowano w tym roku obecność około 30 gęsi, które zaobrączkowano w zeszłym roku. Kilka następnych pojawiło się również na jeziorach znajdujących się w promieniu 15 km – informuje Krąkowski. – Gęś, którą 6 kwietnia widziano w Kiszkowie, 19 maja dotarła w pobliże Kopenhagi. To ciekawe, bo wydawało się, że powinna przystąpić do pierzenia w Polsce- tak jak wzeszłym roku. Nie umiemy odpowiedzieć co kazało jej odbyć tak daleką podróż?

Ornitolodzy ustalili, że dwa zaobrączkowane ptaki połączyły się w parę.

– Dwie inne oznakowane gęsi utworzyły pary z ptakami bez obroży i obrączek – dodaje Krąkowski. – To najlepszy dowód, że obrączki nie utrudniają gęsiom życia.

Bartosz Krąkowski deklaruje, że akcja znakowania gęsi będzie kontynuowana, bo poszerza naszą wiedzę o gatunku, który zwiększa swoją liczebność. Projekt jest finansowany przez ZO PZŁ w Poznaniu.

Organizatorzy ponownie zwracają się do myśliwych z prośbą o zgłaszanie faktu strzelenia ptaka z obrożą Stacji Ornitologicznej w Gdańsku. Najlepiej jeśli zrobi się to za pośrednictwem „Łowca Polskiego”. Wystarczy wykonać zdjęcie obrączki oraz dołączyć informację o dacie i miejscu pozyskania lub znalezienia ptaka.

Bartosz Marzec / fot. Rafał Łapiński

  

Reklama