fot. Shutterstock

Młodzi łowcy

0
639

Północnoirlandzkie środowiska miłośników broni –w tym również organizacje łowieckie – zapowiadają sukces w trwającej tam debacie na temat minimalnego wieku upoważniającego do kontaktów z bronią.

Północnoirlandzkie środowiska miłośników broni – w tym również organizacje łowieckie – zapowiadają sukces w trwającej tam debacie na temat minimalnego wieku upoważniającego do kontaktów z bronią. Obecnie minimalny wiek, w którym nieletni zyskują prawo do samodzielnego posługiwania się bronią pod okiem dorosłych opiekunów, wynosi 12 lat.

Parlament Irlandii Północnej zajmował się już tą sprawą w 2011 roku, jednakże bez rozstrzygnięcia ze względu na wątpliwości w sprawie odpowiedniego nadzoru nad nieletnimi posiadaczami. Tym razem przedstawiciele największych organizacji strzeleckich i łowieckich działających na terenie brytyjskiej autonomii są zdania, że odniosą sukces.

Intensywne rozmowy z przedstawicielami północnoirlandzkiego Departamentu Sprawiedliwości zakończyły się wypracowaniem zasad dotyczących nadzoru. Wprawdzie minister sprawiedliwości David Ford preferuje utrzymanie minimalnego wieku uprawniającego do posługiwania się bronią myśliwską na obecnym poziomie, ale organizacje wspierające projekt zmian podkreślają, że ich proponowane rozwiązania są zgodne z innymi uregulowaniami prawnymi – przede wszystkim minimalnym wiekiem odpowiedzialności kryminalnej nieletnich – tym bardziej że kwestie nadzoru nie budzą już żadnych kontrowersji.

Dyrektor północnoirlandzkiego oddziału największej brytyjskiej organizacji myśliwych BASC Tommy Mayne podkreśla, że proponowane rozwiązanie pozwoli rozpocząć kształtowanie odpowiednich nawyków i gromadzenie doświadczeń w odpowiedzialnym posługiwaniu się bronią znacznie wcześniej, co w dłuższej perspektywie wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa. Jego zdaniem, wiek osób zyskujących możliwość pierwszego kontaktu i prawo do posługiwania się bronią nie ma tu nic do rzeczy. O wiele ważniejszy jest wiek i doświadczenie opiekunów oraz fakt, że i jedni, i drudzy odpowiadają za swoje czyny.

Jeśli prawo zostanie zmienione, dziesięciolatkowie zyskają prawo posługiwania się bronią śrutową i pneumatyczną pod nadzorem osób w wieku powyżej 21 lat i legitymujących się co najmniej trzyletnim nienagannym stażem w posługiwaniu się tego rodzaju bronią. Takie same rozwiązania obowiązują już w Anglii i Walii.

Aleksander Taras / fot. Shutterstock.

Reklama