fot. Tomasz Żyrek

Młodzież na strzelnicy

0
521

Już po raz ósmy myśliwi z KŁ „Bóbr” nr 102 z Warszawy zaprosili grupę uczniów (tym razem było ich 15) z Publicznego Gimnazjum im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach na doroczne zawody odbywające się na strzelnicy w Suchodole.

Specjalną konkurencję dla mło­dzieży, strzelanie z kbks, wygrał tym razem Wiktor Górski, uzy­skując wynik 181/200 pkt. Drugie miejsce zajął Daniel Zychora (177 pkt), a trzeci był Bartek Śmietanka (176 pkt). Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Humory dopi­sywały, tym bardziej że na koniec przygotowano posiłek. Podano kiełbaski, kaszanki oraz boczek z grilla.

Imprezie towarzyszyły zawody dla myśliwych. Rozgrywano kon­kurencje: trap, skeet, przeloty, zając w przebiegu oraz dzik w przebiegu. Młodzież z gimnazjum tym razem kibicowała, a na podkreślenie zasługuje fakt, że w rozgrywkach wzięli udział dwaj byli ucznio­wie maciejowickiego gimnazjum, którzy dzięki akcji „Ożywić pola” zainteresowali się łowiectwem. Daniel Czernik jest dziś członkiem koła „Bóbr”, a Karol Frączek wła­śnie ukończył staż kandydacki.

Kolejna taka impreza za rok!

Tomasz Szozda / fot. Tomasz Żyrek

Reklama