fot. Henryk Janowski

Myśliwi dla gęgawy

0
823

Jedyny gatunek gęsi lęgowej w Polsce doczekał się programu, który znakomicie nadaje się do kształtowania wizerunku myśliwych.

Projekt obrączkowania i monitoringu gęgaw ma swoją stronę internetową. Jedyny gatunek gęsi lęgowej w Polsce doczekał się programu, który znakomicie nadaje się do promocji łowiectwa i kształtowania wizerunku myśliwych.

Strona internetowa projektu wystartowała pod koniec ubiegłego roku. Największym wyzwaniem okazały się mechanizmy monitorujące ptasie wędrówki. Gęsi nie miały zamiaru współpracować podczas akcji chwytania i zakła­dania nadajników GPS. Nieskore do współpracy okazały się również urządzenia telemetryczne – część nadajników dość szybko zamilkła, a część rozpoczęła przekazywanie sygnału ze znacznym opóźnieniem bądź z przerwami. Potem okazało się, że większość naszych ptaków zre­zygnowała w tym roku z jesiennej migracji. W takiej sytuacji trudno było tworzyć i testować interaktywne mapy i kalendarze migracji poszcze­gólnych gęsi.

– Strona już działa, ale wciąż na bie­żąco uzupełniane są drobne braki i poprawiane niektóre funkcjonalno­ści – podkreśla kierujący projektem Bartosz Krąkowski. – Odzew ze strony internautów wskazuje, że nasz pomysł zmierza we właściwym kierunku. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i na realizację oczekuje jeszcze kilka ciekawych niespodzianek. Nie powiem nic więcej. Zapraszam do regularnych odwiedzin naszego serwisu – dodaje tajemniczo.

Nasze gęsi

Sam projekt i jego internetowy ser­wis są nowatorskie i sięgają po współ­czesne możliwości technologiczne. Wprawdzie pomysł zakładania ptakom obroży wyposażonych w nadajniki GPS i monitorowania tras wędrówek nie jest nowością i tego rodzaju monito­ring jest dziś na świecie bardzo popu­larnym narzędziem obserwacyjno­-badawczym, to jednak nowością jest wybór gatunku i pozornie nietypowe grono osób zaangażowanych w realiza­cję tego projektu.

– Gęgawy w pełni zasługują na nasze zainteresowanie – wyjaśnia Daniel Więzik, prezes Fundacji Ochrony Głuszca, która finansowała projekt. – Gęgawy są jedynym gatunkiem gęsi lęgowej w Polsce, a przy tym dość mało zbadanym. […]

Aleksander Taras / fot. Henryk Janowski, Rafał Łapiński, Shutterstock.

 

Reklama