fot. Shutterstock

Myśliwi na pomoc

0
472

Federacja Łowiecka hiszpańskiej Estremadury wydała komuni­kat potwierdzający gotowość tamtejszych myśliwych do uczestnic­twa w programie kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych.

Wice­prezydent FEDEXCAZA, Manuel Gal­lardo podczas przemówienia na mię­dzynarodowej konferencji „Inwazyjne obce gatunki: problemy i narzędzia zarządzania, kontrola i zwalczanie”, która odbyła się w Cáceres, zwrócił się do myśliwych z apelem w spra­wie możliwie jak najliczniejszego udziału w projekcie, podkreślając, że jest to doskonała okazja pokaza­nia szerokiej opinii publicznej faktycz­nej roli łowiectwa we współczesnym świecie i jego znaczenia dla ochrony środowiska.

Konferencja została zorganizowana przez europejski fundusz LIFE i jego hiszpańskiego partnera INVASEP w celu zaprezentowania najnowszych wyników badań i programów kontroli inwazyj­nych gatunków obcych. Zdaniem orga­nizatorów konferencji, udział myśliwych w tego rodzaju projektach i progra­mach jest kluczowy dla ich powodze­nia. Z racji liczby polujących, praktycz­nie ciągłej obecności w terenie przez cały rok i we wszystkich regionach, myśliwi mają szczególne możliwości wczesnego wykrywania tych gatunków oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się i eliminacji.

Na konferencji pojawił się również istotny dla naszej sytuacji apel skie­rowany do instytucji europejskich, by stworzony został system kształto­wania świadomości społecznej w tych krajach europejskich, gdzie ekstermi­nacja obcych gatunków inwazyjnych, zagrażających rodzimej przyrodzie, nie cieszy się społeczną akceptacją, oraz do tworzenia programów wyko­rzystujących potencjał krajowych i lokalnych środowisk łowieckich.

Michał Ajdukiewicz

Reklama