fot. Henryk Janowski

Myśliwi podwajają stawkę

0
514

29 czerwca ruszyła sprzedaż znaczków w amerykańskim programie ochrony środowisk wodno-błotnych. 

W Stanach Zjednoczonych ruszyła kampania zachęcająca do zakupu specjalnych znaczków pocztowych służących za podstawowe źródło utrzymania krajowej sieci ostoi ptaków wodno-błotnych (National Wildlife Refuge System).

„Program federalnych znaczków pocztowych jest kluczowym elementem ochrony ptactwa wodnego przez tworzenie krajowej sieci ostoi” – powiedział Dale Hall przewodniczący Ducks Unlimited, największej na świecie organizacji łowieckiej zrzeszającej miłośników polowań na ptactwo wodne, zachęcając jednocześnie myśliwych do zakupu większej liczby znaczków, zgodnie z tegorocznym hasłem kampanii promocyjnej – „Double Up” (dosłownie „Podwój stawkę!”).

Duck_stamp[1]„Podstawowym przesłaniem kampanii ‘Podwój stawkę dla kaczek’ jest gotowość naszego środowiska do zaprezentowania opinii publicznej, że wspierający program myśliwi są gotowi zapłacić więcej za swoje uprawnienia, by w ten sposób chronić środowiska wodno-błotne. W naszych oczach program znaczków jest nie tyle podatkiem pobieranym od myśliwych na rzecz ochrony środowiska lecz inwestycją w ochronę naszych najcenniejszych zasobów naturalnych” – powiedział Hall.

Amerykański program znaczków federalnych (federal duck stamps program) jest unikatowym systemem finansowania kosztów ochrony przyrody. Jest uzupełnieniem wprowadzonego w 1929 r. prawa ochrony ptaków migrujących. Na mocy ustawy o znaczkach (Migratory Bird Hunting Stamp Act – dosłownie: ustawa o znaczkach łowieckich z ptactwem migrującym), każdego roku myśliwi powyżej 16. roku życia zobowiązani są do wykupu federalnego znaczka pocztowego, niezbędnego do aktywacji licencji łowieckiej uprawniającej do polowania na ptactwo wodne. Znaczek zastępuje również bezpłatny wstęp do rezerwatów pobierających tego rodzaju opłaty.

Przychody ze sprzedaży znaczków kierowane są na zakup i ochronę najcenniejszych przyrodniczo obszarów wodno-błotnych dla zachowania ich przed melioracją i zagospodarowaniem. Od początku istnienia program zgromadził ponad 750 milionów dolarów, które wykorzystane zostały na zakup ponad 2 milionów ha śródlądowych rozlewisk i mokradeł tworzących krajową sieć ostoi ptaków wodno-błotnych.

at / fot. John A. Ruthven (commons.wikimedia.org), flickr, Henryk Janowski

Reklama