Obszar obecnie zajmowany przez Łazienki Królew­skie był w średniowieczu zwierzyńcem – stanowił łowisko książąt mazowiec­kich. Natomiast od 30 lat część tego wspaniałego zespołu pałacowo-ogro­dowego stanowi Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Łazienki – tak często odwie­dzane przez warszawia­ków i gości spoza stolicy – są więc idealnym miejscem do zorganizowania imprezy promującej naszą pasję.

25 sierpnia br. odbędzie się tam koncert muzyki myśliwskiej z okazji 95-lecia naszej organiza­cji. Wydarzeniu towa­rzyszyć będzie wystawa zdjęć laureatów Konkursu Fotograficznego im. Wło­dzimierza Puchalskiego. Czynne będzie stoisko edukacyjne przygotowane przez ZG PZŁ, zapre­zentuje się także Klub Dian. Ponieważ do serca najkrótsza droga wiedzie przez żołądek, wszyscy chętni skosztują wyśmie­nitej dziczyzny.

(BM)

 

Reklama