Myśliwska krew

0
753

Z okazji Dni Hono­rowego Krwiodaw­stwa w warszawskim centrum krwiodawstwa pracownicy Zarządu Głów­nego PZŁ wraz z łowczym krajowym oddali krew, biorąc tym samym udział w akcji „Darz Bór – Dasz Krew”. Do końca listopada ubiegłego roku myśliwi oddali w tej akcji około 130 litrów krwi. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy włą­czyli się w akcję „Darz Bór – Dasz Krew” i zapra­szają kolejnych krwiodawców do jeszcze liczniej­szego udziału. Z pewnością stać nas na więcej. Niech łączy nas krew, która ratuje życie!

(AK)/ Wiadomości.

Reklama