Na łowy z mamutem

0
1252

Noże, jakie wytwarza Zbigniew Januszyk, charakteryzują się nie tylko trwałym ostrzem i agresją cięcia. To też dzieła sztuki.

W dawnych kulturach uwa­żano, że materiał, z którego wykonuje się nóż, obdarza go czarodziejską mocą i chroni przed demonami. Ale i dziś – w czasach z gruntu racjonalistycznych – trudno wyzbyć się wrażenia, że noże, wytwa­rzane przez Zbigniewa Januszyka i sta­nowiące bez dwóch zdań dzieła sztuki, odznaczają się pewnymi magicznymi właściwościami. Biorąc do ręki takie cudo, odczuwa się bowiem przedziwną więź z pradawnymi łowcami. Przed oczami stają obrazy prehistorycznych malowideł, które zachwyciły kie­dyś Zbigniewa Herberta: wyobrażone na ścianach i sufitach jaskiń galopujące chmary jeleni i tabuny koni, jakby żywe w drgającym świetle pochodni. Zwie­rzyna zdaje się płynąć rzeką do ukrytych w zaroślach myśliwych, a my – mimo upływu tysiącleci – odczuwamy te same emocje, co nasi przodkowie.

Myślę, że za szczególne wrażenie, które staje się naszym udziałem, odpo­wiada wybór surowca, jakiego Zbi­gniew Januszyk używa przy tworzeniu rękojeści. Stabilizowany ząb lub kieł potężnego i niebezpiecznego mamuta, którego wizerunek znajduje się choćby we francuskiej grocie Chauvet, przypo­mina, że polowanie należy do najstar­szych aktywności człowieka i jest dla nas sprawą najbardziej naturalną.

– Polowanie to ceremonia – twier­dzi pan Zbigniew. – Doskonale oddał to mój przyjaciel, mówiąc: „Do kniei trzeba się ubrać tak jak do kościoła, tyle że lepiej”.[…]

Cały tekst w grudniowym numerze „Łowca Polskiego”

Bartosz Marzec / fot. Jerzy Barańczuk.

Noże stworzone przez Witolda Januszyka są do nabycia w naszym sklepie wysyłkowym „Jedność Łowiecka”.

Reklama