fot. Dariusz Kujawski

Na patriotyczną nutę

0
728

Jesień to dla nas nie tylko czas wielkich łowów, ale również szczególnej pamięci o tych, którzy przelewali krew za Pol­skę. W sobotę 22 września 2018 r. w Malużynie odbyły się uroczyste obchody 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, połączone z obcho­dami 100-lecia odzyskania nie­podległości. Centralnym punktem uroczystości była msza hubertow­ska, której przewodniczył ks. biskup Piotr Libera.

W programie znalazło się posa­dzenie dębu pamiątkowego „Dla Nie­podległej” przy kościele parafialnym. Na cmentarzu modlono się za pole­głych w walkach o wolność ojczyzny. Przy grobie poległych w 1920 r. zło­żono wiązanki kwiatów.

Słowo podziękowania oraz życzenia dla uczestników uroczy­stości skierowali podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz­woju Wsi Rafał Romanowski oraz Łowczy Krajowy Piotr Jenoch.

Uroczystość zakończyła się myśliw­skim poczęstunkiem, zorganizowanym przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciecha­nowie, a przygotowanym przez szefa kuchni Domu Polonii w Pułtusku.

Krzysztof Ogroński / fot. Dariusz Kujawski

Reklama