Narodowa Wystawa Rolnicza

0
962

W Poznaniu, w czasie Mię­dzynarodo­wych Targów Poznańskich, odbyła się Narodowa Wystawa Rolnicza zorgani­zowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wystawa miała na celu pokazanie, jak zmieniała się polska wieś na prze­strzeni lat. Nie zabrakło degustacji kulinarnych, na których można było skosztować regionalnych pyszności.

Wystawa była dosko­nałą okazją do promo­cji polskiej dziczyzny, dlatego swoje stoisko zaprezentował również Polski Związek Łowiecki. O podniebienia zadbała firma Gobarto Dziczy­zna. Odwiedzający chęt­nie próbowali zdrowych wędlin bez konserwantów. Stoisko promocyjne pol­skiej dziczyzny cieszyło się bardzo dużym zainte­resowaniem. Odwiedzili nas prezydent RP Andrzej Duda oraz minister rol­nictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanow­ski. Pracownicy Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego odpowiadali odwiedza­jącym na liczne pytania dotyczące łowiectwa.

(AB) / Wiadomości.

Reklama