fot. Sandra Makaruk

Nie tylko na pióro

0
392

Wyżeł czeski szorstkowłosy to wszechstronny pies myśliwski, który po odpowiednim ułożeniu doskonale pracuje w lesie, w wodzie i w polu. Jest przyjaźnie usposobiony wobec ludzi, a jednocześnie potrafi być nieustępliwy w stosunku do drapieżników. Szkoli się go łatwo, ponieważ bardzo chętnie oddaje kierowniczą rolę człowiekowi.

Swoim wyglądem fousek ude­rzająco przypomina wyżła niemieckiego szorstkowło­sego i jest z nim nieustannie mylony. Podobieństwo między nimi jest tak duże, że spotkałem w publi­kacjach książkowych to samo zdję­cie, które raz było podpisane jako wyżeł niemiecki szorstkowłosy, a raz jako fousek. Trudność w rozróżnia­niu tych ras bierze się stąd, że wyżły niemieckie mają bardzo duży udział w powstawaniu wyżła czeskiego i jesz­cze do połowy ubiegłego wieku były one ze sobą regularnie krzyżowane. Również ze względu na to podobień­stwo Czesi mieli trudności z zareje­strowaniem fousków jako osobnej rasy w FCI, czego ostatecznie udało się dokonać w 1963 r.

Sławna rasa

W Polsce fouski stały się szybko dość popularne. Jako pierwszy spro­wadził je do nas Erwin Dembiniok już rok po uznaniu rasy przez FCI. Miesz­kał on w Cieszynie przy granicy z Cze­chami, z którymi utrzymywał bardzo bliskie kontakty jako międzynarodowy sędzia eksterieru i pracy psów myśliw­skich. Znał fouski i wiedział, że …(…)

Cały tekst w sierpniowym numerze “Łowca Polskiego”

Andrzej Wilczopolski

Reklama