fot. GettyImages

Niedźwiedzie atakują

0
1131

Od początku 2019 r. w wyniku ataków niedź­wiedzi w Rumunii troje ludzi zginęło, a wiele osób odniosło obrażenia. Naukowcy i eks­perci ds. przyrody spotkali się w Bukareszcie, aby ocenić sytuację, która jest wynikiem wprowadzenia w 2016 r. zakazu polowań na duże drapieżniki. Spotkanie zostało zorganizowane przez Międzynarodową Radę Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC) przy wsparciu niemieckiej delegacji CIC.

Zakaz doprowadził do nagłego wzrostu liczby konfliktów mię­dzy ludźmi a zwierzyną. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy Rumunii domagają się natych­miastowych działań. Obecni na spotkaniu naukowcy i eksperci wezwali rumuńskie Ministerstwo Środowi­ska oraz Ministerstwo Wody i Lasów do wdro­żenia uzgodnionego i oficjalnie opublikowa­nego planu działania, który zakłada wprowa­dzenie limitowanych prewencyjnych odstrzałów niedź­wiedzi brunatnych i wilków. Oczekuje się, że sprawą zainteresuje się natychmiast rumuński rząd, a inne kraje europejskie, borykające się z problemami związa­nymi z gwałtownym wzrostem populacji dużych dra­pieżników, wyciągną z tej sytuacji wnioski.

(PS) / Magazyn.

Reklama