fot. Wilfried Berns (wikipedia)

Nosówka zabija koty

0
718

Naukowcy potwierdzili, że wirus nosówki psów dokonał w ostatnich dwóch dekadach przeskoku międzygatunkowego i obecnie stanowi śmiertelne zagrożenie dla populacji dzikich kotów.

Dyrektor międzynarodowej organizacji weterynaryjnej (Wildlife Vets International) John Lewis potwierdził obecność dowodów świadczących, że wirus nosówki psów może wkrótce dokonać spustoszenia w niektórych populacjach dzikich kotów. Szczególnie niebezpieczna sytuacja ma miejsce w Indonezji, która jest domem dla krytycznie zagrożonej wyginięciem populacji tygrysów sumatrzańskich.

Gatunek ten występują wyłącznie na Sumatrze, a jego populacja na wolności szacowana jest obecnie na nie więcejniż 700 osobników. Niestety, z powodu zwiększonego ryzyka chowu wsobnego jedynie około 40 proc. populacji stanowią zwierzęta zdolne do rozrodu.

John Lewis twierdzi, że wirus ewoluuje od dłuższego czasu i obecnie – oprócz wielkich kotów – zagraża również ssakom morskim (jak foki). W połowie lat 90. ubiegłego wieku wirus wyeliminował około 30 proc. populacji lwów żyjących w Parku Narodowym Serengeti w Tanzanii. Źródłem tamtejszej infekcji były domowe psy, które stały się łupem lwów. Podobne zjawisko obserwowane jest również w Rosji – tamtejsze tygrysy dość często pożerają psy, penetrując tereny zamieszkane przez ludzi. Zachorowaniu towarzyszą niepokojące zjawiska – zwierzęta przestają się bać ludzi i stają się łatwą zdobyczą kłusowników, co odciska się dodatkowym piętnem na populacji.

Wirus nosówki jest bliskim „krewnym” wirusa odry i wraz z parwowirozą należy do najgroźniejszych chorób zakaźnych psów. Często prowadzi do wtórnych zakażeń bakteryjnych i cechuje się wyniszczającym przebiegiem i wysoką śmiertelnością. Po raz pierwszy opisany został na początku XX wieku. Jest również uważany za przyczynę wyginięcia wilków workowatych (ze względu na pręgowany grzbiet zwanych również tygrysami tasmańskimi).

Gabriel Wolniewicz  / fot. Wilfried Berns (wikipedia), arch ŁP

Reklama