fot. Shutterstock

Obcy – decydujące starcie

0
537

W batalii o ochronę polskiej przyrody zbyt mało uwagi poświęca się negatywnemu wpływowi obcych gatunków na rodzimą florę i faunę. Dzieje się tak być może dlatego, że jedyną siłą, która może tu pomóc, są oczywiście myśliwi.

Na liście zwierząt łow­nych znajdują się trzy gatunki, których obec­ność w naszym środo­wisku jest wyjątkowo szkodliwa. Chodzi o szopa pracza, jenota i norkę amerykańską. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że nazwa norka amerykańska jest nazwą zwycza­jową. Kiedyś ten gatunek zaliczano do rodzaju Mustela, czyli tego samego co niewystępująca już w Polsce norka europejska (Mustela lutreola). Jed­nak na podstawie przeprowadzonych badań genetycznych i biochemicznych wyodrębniono norkę amerykańską jako odrębny gatunek i umieszczono w rodzaju Neovison. Obecnie prawi­dłową nazwą, nadaną przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akade­mii Nauk, jest wizon amerykański, a nazwa łacińska to Neovison vison. Ta nazwa funkcjonuje już w literatu­rze naukowej i powinna być również stosowana w łowiectwie.

Niebezpieczny przybysz

O skali problemu, z którym musimy się zmierzyć, świadczą infor­macje zgromadzone na …(…)

Cały tekst w majowym numerze “Łowca Polskiego”

Bartosz Krąkowski

Reklama