fot. Shutterstock

Ożywienie edukacji

0
815

W dziesiątej edycji naszego programu możemy się już pochwalić aktywnością wielu szkół i kół myśliwskich. 

Przełom roku to czas pierwszych podsumowań także w akcji „Ożywić pola. Rok gęgawy”. Oczywiście, przed uczestnikami naszego programu jeszcze wiele miesięcy pracy i rozmaitych działań. Zarówno tych praktycznych w terenie, jak i lekcji w szkołach. Część nauczycieli i myśli­wych dopiero zbiera się, żeby w „Roku gęgawy” wystartować, jednak w wielu miejscach młodzież z dorosłymi już działa, ale nie zgłosili tego na razie for­malnie na stronie www.ozywicpola.pl. Uspokajamy wszystkich. Zgłaszać się do programu „Ożywić pola” będzie można do końca pierwszego kwartału tego roku. Czekamy!

Szukamy gęgawy

W wielu okręgach PZŁ myśliwi wykazują dużą aktywność, często przy wsparciu struktur okręgowych naszego związku. 6 grudnia ubiegłego roku, z inicjatywy Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie, odbyło się na przykład w siedzibie Nadleśnictwa w Kolbu­szowej spotkanie z nauczycielami i myśliwymi z Podkarpacia poświęcone dziesiątej edycji, z udziałem łowczego okręgowego Zdzisława Siewierskiego.

Dyskutowano o tym, jak akcję realizować, a także, gdzie na Rze­szowszczyźnie szukać gęgawy, która pojawia się tam rzadko. Bardzo ciekawy okazał się w tym kontek­ście wykład miejscowego ornitologa i myśliwego równocześnie Józefa Cioska, który z jednej strony mówił o tym, że gęgawy nie mają swoich miejsc lęgowych na Podkarpaciu, a jeśli, to bardzo nieliczne, ale z dru­giej wspaniale objaśnił zebranym, gdzie można obserwować gęsi na prze­lotach, z dokładnymi informacjami o tym, z jakich kierunków geograficz­nych mogą się one nad Rzeszowszczy­zną pojawiać.

Wprawdzie symbolem dziesiątej edycji jest gęgawa, ale w żaden sposób nie ustawia to w gorszej pozycji myśliwych i szkół z tych rejonów Polski, gdzie gęgawy nie mają swoich miejsc lęgowych. Nadal podstawowym zadaniem uczestników programu „Ożywić pola” pozostaje „ożywianie” przyrody w swoim otoczeniu, a przede wszystkim zakładanie i pielęgna­cja remiz śródpolnych oraz innych zadrzewień i zakrzaczeń w środowisku polnym. […]

Mirosław Głogowski, ogólnopolski koordynator programu „Ożywić pola” / fot. Shutterstock.

Reklama