Pan na Rychicach

0
351

Długim i aktywnym życiem, które poświęcił krzewieniu idei szlachetnego łowiectwa, Juliusz hrabia Bielski zasłużył na najwyższe honory. Jako pierwszy w historii otrzymał w 1930 r. Złom.

Również jako pierwszemu przyznano mu w 1930 r. tytuł Członka Honorowego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Był też pierwszym Polakiem, który piastował funkcję wiceprezesa Międzynarodowej Rady Łowieckiej (CIC).

Rychcice, nazwa, która o szybsze bicie serca przyprawia każdego tro­feistę, to wieś na tere­nach obecnej Ukrainy, nad potokiem Bar, w obwodzie lwowskim. Tam 28 lutego 1862 r. urodził się Juliusz Aleksander hrabia Bielski. Ojciec jego, także Juliusz, był wybitnym myśli­wym kresowym, od 1886 r. polu­jącym w elitarnym Towarzystwie Lisowickim. Przez sześć lat pełnił też funkcję jego prezesa.

W 1887 r. roku Juliusz, u boku ojca, po raz pierwszy wziął udział w polowaniu zorganizowanym przez Towarzystwo Lisowickie. Odtąd polo­wał systematycznie i został członkiem tego klubu. Z czasem mianowano go kronikarzem i wręczono mu specjalne pióro do spisywania wydarzeń z życia łowieckiego. Był znakomitym strzel­cem i często zdobywał tytuł króla polowania. W latach 1889–1895, polując przez 92 dni, strzelił …(…)

Cały tekst w sierpniowym numerze “Łowca Polskiego”

Piotr Załęski / Historia łowiectwa

Reklama