fot. Rafał Łapiński

Pasowanie na ekranie

0
615

Koło łowieckie pod Legnicą dokonało obrzędu myśliwskiego pasowania z pogwałceniem niemal wszystkich zasad. Film z tej ceremonii znalazł się w Internecie.

Film trwa niespełna dwie minuty. Ukazany jest spory pokot dzików leżących na dywa­niku z jedliny, co świadczy, że zda­rzenie ma miejsce po zakończeniu łowów. Na pierwszym planie, kilka metrów od pokotu, przy wypatroszo­nym dziku stoi myśliwy. Przed nim, wystrojony w pomarańczową bejs­bolówkę, „mistrz ceremonii”. Infor­muje myśliwych, stojących w szeregu, że oto „młody” strzelił właśnie swego pierwszego w życiu dzika. Podkreśla, że adept łowiectwa zdał niedawno egzaminy jako prymus. Nakazuje fry­cowi, by przyklęknął na lewe kolano. Komenderuje zdjęcie czapek. Sam też ściąga swoją odblaskową bejsbolówkę. Macza dłoń w pełnej farby jamie brzusznej zwierza.

– Pasuję Cię na rycerza świętego Huberta. Bądź prawym myśliwym. Darz Bór!

Wypowiadając tę formułkę, kreśli palcem na czole fryca znak krzyża. I potem dzieją się rzeczy, które wydarzyć się nie powinny.

– Po kolei, proszę bardzo – na tę zachętę poszczególni uczest­nicy polowania podchodzą do cią­gle klęczącego pasowanego. Każdy nabiera na dłoń farbę z wnętrza dzika i przy salwach śmiechu sma­rują posoką twarz człowieka. Po kilku chwilach cała głowa adepta wygląda tak, jakby ktoś ją zanurzył w kuble z czerwoną olejną. Towarzyszą temu głupawe uwagi pod adresem pasowa­nego, w rodzaju „złap go prawą ręka za jajka!”.

Internet nie wybacza

Film trafił do Internetu pod koniec października. […]

Cały tekst w grudniowym numerze „Łowca Polskiego”

Marek Ledwosiński / fot. Rafał Łapiński, Andrzej Łada.

Reklama