fot. Alamy

Pastorały za lisy

0
766

Nie tylko w Karkonoszach, ale także w Borach Dolnośląskich Fundacja Ochrony Głuszca nagradza myśliwych redukujących drapieżniki.

W okręgu jeleniogórskim, gdzie FOG nagrodziła w tym roku najlepszych lisiarzy już po raz czwarty, nowością było wyróżnienie pięciu kół polujących w rejonie Borów DolnośląskichKonkurs redukcji drapieżni­ków, jeden ze sztandaro­wych projektów Fundacji Ochrony Głuszca, rozrasta się i dociera do nowych terenów, gdzie myśliwi chronią zagrożone popula­cje. W okręgu jeleniogórskim FOG nagrodziła w tym roku najlepszych lisiarzy już po raz czwarty – nowością było wyróżnienie nie tylko myśliwych z kół mających obwody łowieckie w Karkonoszach, gdzie żyją cietrze­wie, ale także z pięciu kół łowieckich w rejonie Borów Dolnośląskich, gdzie Lasy Państwowe realizują program reintrodukcji głuszca.

– W ten sposób na południowo­-zachodnich krańcach Polski chronione są już i cietrzew, i głuszec – mówili przedstawiciele FOG na finale regio­nalnym, który odbył się 18 maja br. w pięknej scenerii Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Jeleniówka” w Chromcu pod Jelenią Górą.

Podczas spotkania wiele mówiono o sensie redukcji drapieżników i jej znaczeniu dla poprawy stanu popu­lacji cietrzewi i głuszców na Dolnym Śląsku. W tym kontekście przypo­mniano m.in. informacje dr. Artura Pałuckiego, kierownika Działu Eduka­cji Karkonoskiego Parku Narodowego, przekazane jeleniogórskim myśliwym dwa lata temu, jak wygląda sytu­acja cietrzewia w polskich i czeskich Karkonoszach.

Wówczas liczbę kogutów cietrzewia na tym terenie szacowano na kilkaset sztuk, a dr Artur Pałucki w swoim wystąpieniu ostrzegał, że zmiany w przyrodzie, a przede wszystkim rosnąca presja człowieka na tym terenie i gwałtowny wzrost liczby drapieżników w ostatnim dziesięcioleciu, najwięk­szego wroga cietrzewi, wciąż tworzą potężne zagrożenie dla tych ptaków.  Chromcu, że sytuacja jest stabilna, choć mogłoby być lepiej. Światełkiem w tunelu jest dotacja unijna, jaką otrzy­mało Nadleśnictwo Szklarska Poręba na realizację szeroko zakrojonego pro­jektu ochrony i reintrodukcji cietrzewi w Sudetach. W projekcie zaplanowano również wsparcie redukcji drapieżników. Daje to nadzieję, że wrócą czasy, kiedy będziemy mogli być spokojni o los kuraków na tym terenie.

– Nie da się tego zrobić bez inten­sywnej redukcji drapieżników, mocno to akcentowali w Chromcu i przed­stawiciele FOG, łowczy okręgowy z Jeleniej Góry Kazimierz Koncewicz, i Ryszard Anglart z Nadleśnictwa Ruszów, nadzorujący projekt reintro­dukcji głuszca w Borach Dolnośląskich w ramach unijnego programu Life. W tym kontekście przypominano, że już rok temu, podczas jelenio­górskiego finału IV edycji konkursu redukcji drapieżników FOG, dr Ryszard Anglart przedstawił zebranym wów­czas myśliwym w swojej prezentacji wymowną zależność między obec­nością lisów i innych drapieżników na danym terenie a możliwością prze­trwania głuszca.

Cały tekst w sierpniowym numerze “Łowca Polskiego”

Bartosz Głębocki / fot. Alamy, Archiwum ŁP, Shutterstock

W czasie redukcji drapieżników w Borach Dolnośląskich dokonano również odstrzału 118 szopów, co wskazuje, że zasięg tego inwazyjnego drapieżnika stale się powiększa


Nagrodzeni lisiarze

 • Eugeniusz Górniak z KŁ „Ostoja” z Jeleniej Góry – 42 lisy, 12 jenotów, 7 borsuków, 4 kuny, 2 norki, 10 szopów
 • Janusz Tomaszewski z KŁ „Jenot” z Bogatyni – 47 lisów, 6 jenotów, 14 borsuków, 6 kun, 3 szopy
 • Kazimierz Kozicki z KŁ „Leśnik” z Jarkowic – 20 lisów, 11 jenotów, 2 borsuki, 2 tchórze
 • Robert Mikołajczyk z KŁ „Knieja” z Lubawki – 23 lisy, 1 kuna
 • Dariusz Grzelak z KŁ „Głuszec” z Tomisławia – 10 lisów, 3 jenoty, 5 borsuków, 2 kuny, 1 szop
 • Paweł Pogorzelski z KŁ „Głuszec” z Lwówka Śląskiego – 10 lisów, 2 jenoty, 6 borsuków, 1 kuna
 • Robert Opała z KŁ „Cietrzew” z Bogatyni – 7 lisów, 3 jenoty, 3 kuny, 6 szopów
 • Jarosław Wilk z KŁ „Szarak” z Kamiennej Góry – 16 lisów, 1 jenot, 1 borsuk
 • Wojciech Owsianik z KŁ „Knieja” ze Zgorzelca – 9 lisów, 1 jenot, 3 borsuki, 4 kuny
 • Piotr Wojtas z KŁ „Ostoja” z Jeleniej Góry – 11 lisów, 1 jenot, 4 borsuki
 • Andrzej Walczak z KŁ „Przepiórka” z Kamiennej Góry – 14 lisów
 • Sylwester Wodziak z KŁ „Tur” z Bielska-Białej – 10 lisów
 • Marek Drabkowski z KŁ „Głuszec” z Jeleniej Góry – 6 lisów
 • Henryk Łubkowski z KŁ „Jeleń” z Jeleniej Góry – 4 lisy
 • Jan Kowalski z KŁ „Knieja” z Jeleniej Góry – 2 lisy, 1 jenot

Wyniki w kołach

 • KŁ „Ostoja” z Jeleniej Góry – 181 lisów, 32 jenoty, 31 borsuków, 18 kun, 3 norki, 2 tchórze, 33 szopy
 • KŁ „Jenot” z Bogatyni – 98 lisów, 29 jenotów, 23 borsuki, 24 kuny, 5 szopów
 • KŁ „Leśnik” z Jarkowic – 94 lisy, 23 jenoty, 9 borsuków, 7 kun, 2 tchórze
 • KŁ „Knieja” ze Zgorzelca – 35 lisów, 6 jenotów, 8 borsuków, 8 kun, 3 tchórze, 1 szop
 • KŁ „Głuszec” z Tomisławia – 36 lisów, 3 jenoty, 10 borsuków, 4 kuny, 1 szop
 • KŁ „Ostoja” z Jeleniej Góry – 34 lisy, 2 jenoty, 13 borsuków, 2 kuny
 • KŁ „Cietrzew” z Bogatyni – 28 lisów, 3 jenoty, 1 borsuk, 6 kun, 8 szopów
 • KŁ „Knieja” z Lubawki – 41 lisów, 1 jenot, 2 borsuki, 1 kuna
 • KŁ „Głuszec” z Lwówka Śląskiego – 30 lisów, 3 jenoty, 7 borsuków, 1 kuna
 • KŁ „Tur” z Bielska-Białej – 37 lisów, 1 borsuk, 1 kuna
 • KŁ „Przepiórka” z Kamiennej Góry – 30 lisów, 6 jenotów, 2 borsuki
 • KŁ „Szarak” z Kamiennej Góry – 29 lisów, 4 jenoty, 2 borsuki
 • KŁ „Głuszec” z Jeleniej Góry – 18 lisów, 1 borsuk
 • KŁ „Jeleń” z Jeleniej Góry – 8 lisów
 • KŁ „Knieja” z Jeleniej Góry – 5 lisów, 1 jenot
Reklama