Pod znakiem Artemidy

0
998

Prawo do zachowania łowieckich tradycji, oraz do przekazania ich naszym dzieciom, było tematem trzeciego Kongresu Dian. Impreza odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki.

Nieprzypadkowo starożytni Grecy, którzy położyli fun­dament europejskiej kultury i stworzyli kanony piękna, uwa­żali, że bóstwem odpowiedzialnym za polowania, a także za lasy, zwierzęta i góry, jest właśnie kobieta – Artemida. Jej postać w rydwanie ciągniętym przez trzy niedźwiedzie znajduje się na okładce wielkiego dzieła Wiesława Krawczyńskiego „Łowiectwo”. Pier­wiastek żeński pozostaje więc obecny w łowiectwie od zarania dziejów. Zwró­cił na to uwagę łowczy krajowy dr Lech Bloch, podkreślając, że również nasza organizacja staje się dzięki dianom bogatsza i bardziej różnorodna.

– Jesteście, drogie panie, ozdobą pol­skiego łowiectwa, ale także jego wielką nadzieją – mówił Lech Bloch. – Nie tylko inspirujecie nas do działania, ale i same wychodzicie ze śmiałymi i ory­ginalnymi inicjatywami. Potrzebujemy waszej wyobraźni, waszego rozmachu i determinacji!

Komplementów paniom nie szczędził także minister środowiska prof. Jan Szyszko. Jak przyznał, nigdy dotąd nie czuł się tak dobrze w żadnym łowieckim gronie. Minister, komen­tując kongres, mówił o zasługach kobiet dla ocalenia skarbów rodzimej przyrody, podając przykład królowej Bony, która przyczyniła się do powsta­nia w 1530 roku ustawy o ochronie lasów dotyczącej Puszczy Białowieskiej. W wystąpieniu, nagrodzonym grom­kimi brawami, Jan Szyszko zaznaczył, że kultura łowiecka jest częścią naro­dowego dziedzictwa. Świadczą o tym choćby liczne odniesienia do polowań obecne w twórczości naszego noblisty Henryka Sienkiewicza, który – powołu­jąc do życia postać Jagienki – stworzył jeden z najlepszych w polskiej literatu­rze portretów diany.

Każdy kongres organizatorzy poświę­cają innemu zagadnieniu, starając się, by wydarzenie miało charakter ekspercki. W tym roku gościem był dr Leszek Melli­bruda, psycholog społeczny.

– Za największą wartość spotkania uznaję pogłębienie naszego spojrzenia na kwestię śmierci, która – choć wszech­obecna w kulturze masowej – staje się dziś paradoksalnie tematem tabu – powiedział nam Leszek Mellibruda. […]

Cały tekst w lipcowym numerze “Łowca Polskiego”

Aniela U. Smoczyńska / fot. Andrzej Wierzbieniec

artemida-5 artemida-6 artemida-1 artemida-2 artemida-3

Reklama