Pod znakiem Wojskiego

0
1029

Myśliwi z koła im. Wojskiego z Gdyni, które niedawno obchodziło jubileusz 50-lecia, rozumieją znaczenie kynologii i od lat organizują próby polowe oraz konkursy pracy tropowców i posokowców. 

Świetnie promują łowiectwo, angażując się razem z młodzieżą w coroczną akcję „Sprzątanie świata”. Dzięki przychylności jednego z członków koła, leśniczego Mel­chiora Suchty, wydzierżawiono stare siedlisko, gdzie – po koniecz­nej przebudowie – stworzono bazę myśliwską w stylu kaszubskim. W pobliżu postawiono zadaszone stoły i pobudowano grill. Po polo­waniu hubertowskim odbywa się tu biesiada, na którą zapraszani są członkowie rodzin myśliwych i przyjaciele koła.

Stało się tradycją, że w trze­cią sobotę czerwca koledzy z Koła Łowieckiego im. Wojskiego wraz z rodzinami i przyjaciółmi spotykają się w „Hubertówce”, by oddać hołd lasom i żyjącej w nich zwierzynie. Każdemu spotkaniu towarzyszy krótki i atrakcyjny w formie wykład o sprawach ważnych dla myśliwych i środowiska naturalnego.

Myśliwi zdają sobie sprawę z potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i wyjaśniania młodzieży, czym dziś jest łowiectwo. Dlatego współpracują ze szkołami w Gowidli­nie, Strzepczu, Miłoszewie, Niepoczo­łowicach i Zakrzewie, opowiadając o ochronie przyrody i naszych dzia­łaniach na rzecz bioróżnorodności. O przywiązaniu do łowieckich tradycji świadczy wybudowanie – z inicjatywy Tadeusza Kukawki – pięknej kapliczki ku czci naszego patrona. W tym miej­scu odprawiane są msze w rocznice powstania koła.

Koło, które liczy 36 członków i 1 stażystę, prowadzi gospodarkę łowiecką w dwóch obwodach o łącz­nej powierzchni około 8 tys. ha. Plan łowiecki: 30 jeleni (w tym 8 byków), 106 saren (24 rogacze) i 63 dziki. Zarząd stanowią: Karol Jankowski – prezes, Stanisław Pranga – łow­czy, Roman Rocławski – skarbnik, Piotr Dembiński – sekretarz, Tadeusz Kukawka.

Andrzej Pilczuk

Reklama