Podkarpacka narada

0
724

Podczas odprawy łowczych okręgowych minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podsumował dotychczasowe efekty zwalczania ASF-u.

Przedstawił plany resortu związane z redukcją dzików zarówno w strefach występowania wirusa, jak i na terenie pozostałej części kraju.

Rozprzestrzenianie się wirusa ASF oraz problemy związane ze szkodami łowieckimi były powodem, dla którego 24 sierpnia w Baranowie Sandomierskim odbyła się narada łowczych okręgowych. Wzięli w niej udział: parlamentarzy­ści, minister rolnictwa i rozwoju wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Główny Lekarz Weterynarii – Paweł Niem­czuk, wojewoda podkarpacki – Ewa Leniart, dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowi­ska – Jacek Sagan, zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwo­wych – Bogusław Piątek. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz samo­rządowych oraz podmiotów zajmują­cych się przetwórstwem wieprzowiny.

Spotkanie rozpoczęło uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym myśliwym z Podkarpacia. Po tej uroczystości zebrani wysłu­chali ministra Ardanowskiego, który podsumował dotychczasową walkę z afrykańskim pomorem świń. Mini­ster podkreślił wielką rolę myśliwych w zwalczaniu tego groźnego wirusa, jak również omówił problemy wdra­żania bioasekuracji wśród rolni­ków. Przedstawił także plany resortu w zakresie dalszych działań, które będą realizowane dzięki niewykorzy­staniu rezerwy finansowej przeznaczo­nej na budowę płotu wzdłuż wschod­niej granicy kraju.

Resortowi rolnictwa pod kierow­nictwem nowego ministra zależy na intensyfikacji działań związa­nych z redukcją dzików zarówno w strefach występowania wirusa, jak i na terenie pozostałej części kraju. […]

Cały tekst we wrześniowym numerze “Łowca Polskiego”

Marian Flis

Reklama