Podróżnicy i myśliwi

0
1063

Książka o wybitnych polskich podróżnikach przybliża postać naszego pierwszego redaktora naczelnego Jana Sztolcmana.

Wciąż odkrywamy piękne karty polskiej historii i dokonań naszych rodaków. Publikacja „Wielcy polscy podróżnicy, którzy odkrywali świat” przybliża wiedzę o wybitnych Polakach, w tym również o naszym pierwszym redaktorze naczelnym Janie Sztolcmanie.

Książka bez wątpienia znaj­dzie wielu nabywców. Jak piszą we wstępie jej autorzy, bohaterów wybrali „po długich nara­dach”. Polskich podróżników Maria i Przemysław Pilichowie pokazali w szerszym kontekście wydarzeń i czasów historycznych. Książka jest bogato ilustrowana, w tym rycinami i fotografiami pieczołowicie wyłuski­wanymi z zapomnianych archiwów, co pozwala na pełniejsze zrozumienie i poznanie czasów, w których bohate­rowie książki żyli i wędrowali po krań­cach świata.

W wyborze sławnych i wybit­nych postaci znaleźli się także znani z naszego czasopisma wielcy myśliwi, choćby Bronisław Grąbczewski, Jan Sztolcman czy Włodzimierz Puchalski. Elementy łowieckie można dostrzec także w innych opisach podróżni­czych przygód, a także na ilustracjach w wielu rozdziałach publikacji.

Niestety polowanie dla autorów książki nie było najważniejsze – na nim zwyczajnie się nie znają i nie rozumieją go. Najlepiej widać to w rozdziale o Janie Sztolcmanie. Znakomitą część zajmuje opis trwających po kilka lat podróży do Peru i Ekwadoru i nie­wątpliwie wzbogaca to naszą wie­dzę o tej wspaniałej postaci. Jednak kilka passusów ewidentnie wskazuje, że Maria i Przemysław Pilichowie czują się niekomfortowo, pisząc na przykład o łowieckiej pasji tego wspaniałego myśliwego, że „Sztolcman był zapa­lonym myśliwym (…) Zajmował się jednak również ochroną przyrody”. […]

Bartosz Głębocki

Reklama